Listopad a prosinec 2016

Následující odstavce jsou ohlédnutím za uplynulými dvěma měsíci loňského roku.

V listopadu a prosinci se uskutečnila řada akcí, které vyvrcholily tradičním předvánočním setkáním.

Na počátku listopadu proběhl turnaj ve florbale, kterého se účastnil výběr žáků z 8. a 9. třídy. Starší žáci se tentokrát do finále neprobojovali. Přesto si chlapci zasloužili pochvalu za nasazení ve všech zápasech. Nejvíce branek vstřelil Adam Veverka z 8. třídy.
Dne 9. 11. vyrazila 2. B v rámci akce Týden vědy a techniky AV ČR na zajímavou exkurzi. Tentokrát s mottem Za hranice známého. Dopoledne probíhalo formou interaktivního veletrhu, kde se děti pomocí elektronového a konfokálního mikroskopu vydaly na výpravu za těmi nejmenšími strukturami rostlinného těla. Zjistily, že se rostliny nemusejí pěstovat pouze tradičně v zahradnickém substrátu, ale např. v baňkách nebo miskách na živných médiích a zároveň si vyzkoušely práci s tekutým dusíkem. Sladkou odměnou jim byla banánová zmrzlina.
Dopoledne 15. 11. žáci 6. a 7. třídy odehráli turnaj ve florbale. I přes veškeré nasazení žáci finále nevybojovali. Obdivuhodný výkon podal v bráně Adam Bubák, který dokázal vychytat mnoho gólů.
Tentýž den navštívila naši školu nezisková společnost Green Life s ekologickou přednáškou, která byla zaměřena na ochranu pralesa. Bohatou fotografickou dokumentaci poskytli dobrovolníci, již se na ochraně přímo podílejí. Žáky přednáška zaujala, téma dále zpracovávali v hodinách. Vstupné na přednášku pak bylo věnováno na zakoupení části pralesa a jeho ochranu.
Dne 25. 11. žáci první třídy a druhých tříd zhlédli divadelní představení Ošklivé káčátko. Třetí třída se vypravila seznámit se s významným pražským  místem – Staroměstskou radnicí a Staroměstským náměstím. Žáci si nejprve vysvětlili, co znamenají kříže na dlažbě u východní zdi radnice, a poté si s paní průvodkyní prošli celou budovu. Nahlédli k postavám apoštolů a pokračovali přes historické sály do podzemí. Z ochozu radnice pak shlíželi na stověžatou Prahu.

V neděli 27. 11. se konalo tradiční rozsvěcení vánočního stromu v Lysolajích, u kterého zazpíval školní pěvecký sbor vedený paní učitelkou Tomajkovou a přispěl tak ke slavnostní atmosféře nadcházejícího adventu.

V pondělí 28. 11. vyrazila sedmá třída na plánovanou návštěvu trampolínového parku Freestyle Kolbenka. Tato akce byla odměnou za loňský získaný titul Třída roku a sedmáci si ji náležitě užili. Vyzkoušeli si nejen různé typy trampolín, ale měli i možnost sjet z rampy do molitanové jámy. K tomuto lehce adrenalinovému zážitku našla většina sedmáků odvahu, a tak trochu překonala sama sebe.
Tentýž den proběhlo v rámci vyučovací hodiny školní kolo Dějepisné olympiády. Školního kola se zúčastnilo 18 žáků osmé třídy. Tematické zaměření ročníku bylo „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století.“ Ve školním kole uspělo sedm žáků. Podmínkou úspěšnosti bylo dosažení 60 % v testu, který měl 23 otázek. Tři nejlepší (František Hnilička, Lukáš Tobolka a Jakub Kliner) se v polovině ledna zúčastní obvodního kola Dějepisné olympiády na ZŠ Petřiny Jih.
První prosincový den „doputovala“ 2. B na divadelní představení s názvem Putování do Betléma. Žáci si také prohlédli výstavu betlémů na farnosti Panny Marie Sněžné.
V pátek 2. 12. vystoupil školní sbor se svým repertoárem v Písecké bráně u příležitosti vyhlášení celostátní výtvarné soutěže pro děti s diabetes. Žáci svým vystoupením v půvabném prostředí zaujali a v závěru akce je čekala zasloužená odměna – občerstvení a drobné dárky.
Dne 5. 12. proběhla na 1. stupni oblíbená mikulášská nadílka, s níž pomohli žáci 9. třídy, kteří se přesvědčivě ujali rolí Mikuláše, čerta a anděla.
Odpoledne 8. třída navštívila v rámci hodiny tělesné výchovy Jump Park, který se stal vítaným zpestřením. Během prosince na stejné sportoviště zavítaly i obě páté třídy. Děti si zde mohly zahrát 3D vybíjenou, vyzkoušet salta do molitanové jámy nebo vybít energii ve velké trampolínové tělocvičně.
Dne 8. 12. vyrazil ze školy výběr kluků z 5. tříd na florbalový pohár 1. stupně. Bylo potěšením zahrát si tak moderní a oblíbenou hru v hale, kde se odehrávají zápasy šestnáctinásobného  mistra ČR ve florbale – Tatranu Střešovice. Zápas se hrál systémem 3+1. Celkově se hra páťákům dařila, a v jednom zápase dali dokonce 16 gólů. Vybojované 3. místo si žáci určitě zasloužili.
Počátkem prosince proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce pro devátou třídu.
V polovině prosince se několik žáků druhého stupně zúčastnilo výtvarné soutěže o nejhezčí vánoční pohlednici. Přestože se nikdo z žáků neumístil, jejich díla posloužila dobré věci. Ze všech došlých pohlednic byla uspořádána charitativní výstava a výdělek z prodeje byl věnován na nákup výtvarných pomůcek pro děti z dětských domovů.
Dne 16. 12. navštívila 2. B katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Žáci se měli možnost podívat na místa, kam se běžní turisté nedostanou, např. do sakristie, varhanní kruchty a zvonice. Velikým zážitkem byl pokus o rozhoupání zvonu Zikmund. Děti se samozřejmě podívaly i na místa běžně dostupná. Po celou dobu jim dělal průvodce pan Damián Fabera, který o chrámu velmi poutavě vyprávěl.

Poslední prosincový týden se na naší škole uskutečnily tradiční vánoční trhy spojené s vystoupením školního sboru. Letošní sváteční atmosféra byla velmi příjemná, žákovské výrobky si leckdy nezadaly nápadem a zpracováním s profesionálními. Rekordní utržená částka se použije na školní vybavení a část peněz se vrátí do jednotlivých tříd, kde z nich mohou být hrazeny např. vstupy na atraktivní vzdělávací akce a sportovní aktivity. O výborné občerstvení se letos postarali paní kuchařky a vybraní žáci osmých tříd s paní učitelkou Skuhravou. Vystoupení školního sboru, jež se letos konalo ve vestibulu školy, bylo ozvláštněno „ukulelovou sekcí“. Pásmo koled a vánočních písní s doprovodem se velmi povedlo a místy mělo až „magickou“ náladu. Nutno podotknout, že mladí muzikanti se na svá ukulele učili teprve tři měsíce a přesto podali bezchybný výkon.

Protože leden se již přehoupl do své druhé poloviny, žáky brzy čeká pololetní vysvědčení, které se opět bude předávat na netradičních místech.

V minulých letech byl leden také ve znamení zápisu do prvních tříd.  Letos poprvé se zápisy nebudou konat tento měsíc, ale až v dubnu. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách.

Do nového roku 2017 přejeme co nejvíce příjemných dní, alespoň trochu „dětské bezstarostnosti a fantazie“ a splněná přání.