Listopad a prosinec 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERAListopad a prosinec byl stejně bohatý na události jako ranější podzimní čas.

Pro žáky deváté třídy se v druhé polovině listopadu konaly prezentace dalších středních škol – tentokrát SŠ gastronomické a hotelnické a SŠ Art Econ.

Deváťáci navštívili výstavu Schola Pragensis – 20. ročník přehlídky oborů vzdělávání pražských středních a vyšších odborných škol, která se konala ve dnech 26. až 28. listopadu 2015 v Kongresovém centru Praha.

Často poznáváme svět zprostředkovaně. Tím poutavější je vyprávění člověka, který na daném místě byl nebo určitou událost na vlastní kůži prožil. Mnoho dětí z druhého i prvního stupně mělo možnost vyslechnout si zajímavou přednášku o Saudské Arábii (9., 7.,6. a 4.B). Bývalá žákyně ZŠ Lysolaje paní Markéta Wright (Sedláčková) vyprávěla dětem o své práci zdravotní sestry na dětském oddělení v nemocnici (kterou spravují USA). Kromě základních zeměpisných údajů o této – pro nás exotické – zemi se děti dozvěděly lecco o náboženských a kulturních zvyklostech Saudů. Paní Wright dětem ukázala fotografie ze svých cest i osobní pracovní fotografie. Děti si mohly obléknout i tradiční oděv abáju.

Zájemci z řad žáků druhého stupně si vyzkoušeli, jaké to je studovat v cizím jazyce. 19.11. si vyslechli a zhlédli prezentaci o Španělsku a Německu v angličtině.

Všechny děti z prvního stupně se v průběhu posledního listopadového týdne podrobněji seznámily s významnou ženou české literatury 19. století – Boženou Němcovou. Paní Kateřina Boušová (spisovatelka a herečka) dětem zasvěceně vyprávěla o jejím životě a díle a slavnou spisovatelku i přesvědčivě zahrála.

Poslední listopadovou neděli už začalo vánoční těšení – v Lysolajích se rozsvěcel vánoční strom. Vánoční atmosféru dotvářel už tradičně pěvecký sbor v čele s paní učitelkou Tomajkovou. Pěvecký sbor reprezentoval školu i při vystoupení u Písecké brány (11.12.) a na Staroměstském náměstí (14.12.).

Dne 1.12. proběhlo školní kolo dějepisné olympiády žáků 8. a 9. třídy. Tématické zaměření letošního ročníku bylo „Po stopách Lucemburků aneb za císařskou korunou.“ Do obvodního kola postoupili žáci osmého ročníku – Johana Bubáková a Petr Jan Zháňal.

V družině se děti aktivně těšily na Mikuláše. Při mikulášských dílničkách vznikaly originální dárečky. V pátek navštívil naši školu Mikuláš s andělem i čerty a hodným dětem (tudíž všem) nadělil drobnosti pro radost. Druháci zvládli mikulášskou nadílku i divadelní představení Deset černoušků v Divadle v Dlouhé.

Naši sportovci se v prosinci pilně činili. Vybraní žáci ze čtvrtých a páté třídy se 7.12. zúčastnili turnaje v miniházené v hale Dukly Praha. Za 6. místo žáci obdrželi pohár od extraligových hráčů HC Dukla Praha.

Se sympatickým sdružením Seberevolta se již dříve setkali žáci druhého stupně. Děti ze čtvrtých a páté třídy zhlédly 8.12. prezentaci zdravého životního stylu, kterou si mladí lidé ze Seberevolty pro ně připravili. (Mirek Dušín by měl radost, neboť tato prezentace probíhala přesně v duchu „nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.“)

Druhý prosincový týden se vybraní žáci z 8. a 9. třídy zúčastnili první části školního kola Olympiády v ČJ, které bylo zaměřené na porozumění textu a gramatiku.

Žáci z 5.-9. třídy si vyzkoušeli své znalosti i schopnost orientovat se v proudu informací v cizím jazyce – 10.12. zhlédli prezentaci v angličtině o Vánocích v angloamerické kultuře.

Celá škola se chystala na Vánoce, na vánoční trhy a program pro veřejnost. Vánoční odpoledne si všichni užili v úterý 15.12. Škola se otevřela v 16 hodin. Všichni se mohli kochat vánoční výzdobou celé budovy a všech tříd. V některých třídách běžely fotografické smyčky z různých školních akcí, mimo jiné mohli návštěvníci zhlédnout projekci muzikálu Best Film Ever, který pod supervizí paní učitelky Gabriely Hallett připravili žáci 2. stupně zcela sami, včetně scénáře a střihu. Diváci také mohli ocenit jejich herecké, taneční a pěvecké výkony. Jinde bylo možné zakoupit si originální vánoční dárky stoprocentní ruční výroby. Hojně navštěvovaná byla třída s občerstvením připraveným našimi žáky pod vedením šéfkuchařky paní učitelky Jany Skuhravé, pekly i naše paní kuchařky. Další část vánočního odpoledne (a večera) se odehrávala v tělocvičně. Většina dětí z prvního stupně v čele s pěveckým sborem zpívala koledy a písně s vánoční tematikou za doprovodu kytary (p. uč. Tomajková a p. uč. Benešová) a ukulele (p. uč. Tomajková). Po koncertě následovalo představení divadelního souboru Buchty a loutky „Norská pohádka“.

Ve středu 16.12. a ve čtvrtek 17.12. si prvňáci A i B prohlédli výstavu o vánočních zvycích v Musaionu. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých věcí a vyrobily si vánoční překvapení pro rodiče.

Děti z 8. a 9. třídy se účastnily velmi zajímavé besedy o holocaustu s jeho přímou pamětnicí paní doktorkou Michaelou Vidlákovou. V první části přednášel Radek Hejret, který je lektorem přednášek primární prevence antisemitismu, rasismu a extremismu. Druhou částí byla samotná beseda. Přítomní žáci projevili hluboký zájem o tématiku holocaustu a svojí empatií paní doktorku příjemně překvapili. Škola dostala od pana Hejreta jako dárek několik výtisků knihy Artura Radvanského „A přece jsem přežil“.

Dvě třídy – druhá a čtvrtá se se svými paními učitelkami rozhodly přenocovat ve škole, takže besídku, kterou si ostatní třídy pořádaly v pátek 18.12. dopoledne, si „nocležníci“ uspořádali už ve čtvrtek večer.

Vánoční prázdniny utekly jako voda a začal nový kalendářní rok. V úterý 5.1. se konala 2. část Olympiády v ČJ. Tentokrát žáci psali sloh na téma „Nežijeme proto, abychom jedli, ale …“.

V prvním lednovém týdnu se také ve škole konaly dvě důležité schůzky – jedna pro rodiče dětí, které mají zájem o studium na víceletých gymnáziích a druhá pro rodiče budoucích prvňáčků. Blíží se zápis do prvních tříd, který se bude konat 19. a 21. ledna. Zapisujeme děti narozené do 31.8.2010.

Většinou vstupujeme do nového roku s dobrými předsevzetími. Přejme si, aby nezůstalo jen u úmyslů.

Přejeme všem zdraví, spokojenost a radost ze života.