Leden – únor 2023

Zprávy ze školy

V uplynulém období se u nás ve škole událo mnoho zajímavých akcí, například 19. ledna proběhl v 7. třídě tradiční Projekt dětského záchranáře. Celodenní program zahrnoval nejen teoretickou, ale i praktickou část. Sedmáci si vyzkoušeli resuscitovat člověka (figurínu) či používat defibrilátor. Teorii sedmákům poutavě přiblížil zkušený záchranář, důležité informace prokládal zajímavými příběhy z vlastní praxe. Sedmáci pak nabyté zkušenosti zúročili nejen v prověřovacím testu, ale i ve skupinové práci, kdy vytvořili plakáty se záchranářskou tématikou. 

Další den se uskutečnilo ve 4. třídě natáčení pořadu České televize pro Televizní klub neslyšících — o začlenění dětí s kochleárním implantátem do běžné třídy. Do 4. třídy totiž chodí žákyně s voperovaným kochleárním implantátem, přístrojem, který elektronicky stimuluje sluchový nerv. U naší žákyně by neinformovaný člověk nepoznal, že ona dívka má nějaký problém. Při přípravě strojku spolupracuje, je velmi šikovná a její handicap ji mezi dětmi nijak viditelně neomezuje. Žákyni je k dispozici asistentka, která pomáhá s přípravou strojku a dohlíží na jeho funkčnost. V tomto směru jsme informovali paní redaktorku Vebrovou, která pořad připravuje.

Do 8. třídy zavítali 27. ledna zástupci společnosti Centropol v rámci projektu Šetří celé Česko. Žáci si mohli své teoretické znalosti o energiích, spotřebách a výkonech probíraných ve fyzice prohloubit praktickým seznámením se zajímavými nástroji a pomůckami, které jim mohou pomoci uvědomit si, kolik energie různé spotřebiče jejich domácnosti spotřebují a kolik peněz to stojí. Vymýšleli variabilní možnosti šetření energiemi. Nalézali východiska, která by nezpůsobovala navyšování spotřeby energií. Sami na prakticky založených příkladech počítali roční výdaje domácností a učili se na základě svých výpočtů najít cestu, jak mohou reálně ušetřit.

Poté se přiblížil významný den, a to rozdávání pololetního vysvědčení, na něj se ve škole vyspala 2. třída. V průběhu večera měli žáčci možnost zahrát si různé pohybové hry, popovídat si, prozkoumat ztemnělou školu a některé dívky z ročníku připravily stezku odvahy i s pokladem. K večeři si dali pizzu a poté si pustili pěkný film. Nakonec si připravili své pelíšky a během pohádky se snažili usnout. Když se do růžova vyspali, vypravili se do Botanické zahrady, kde na ně čekal program. V Botanické zahradě je paní instruktorka provedla skrz různorodé rostliny, viděli všelijaké ryby, vodopád a otestovali i masožravé rostliny. Na závěr si rozdali s jásotem vysvědčení.

První třída se vypravila do Národního muzea v Praze, aby si prohlédla nově zrekonstruované prostory a expozici Cesta evoluce a Okna do pravěku, kde je přitažlivou formou přiblíženo, jak vypadal život na našem území před mnoha milióny let. V slavnostních historických prostorách došlo k pro ně význačnému okamžiku předání prvního vysvědčení.

V tento den měl 3. ročník projektový den zaměřený na vztahy ve třídě, třídní klima a komunikaci. Náplní byly různé hry a aktivity k pochopení různorodosti třídy, které probíhaly ve třídě i v tělocvičně. Anička Bumbálková jim celé dopoledne navíc zpříjemnila hrou na violoncello. Poslední hodinu se dětem předalo vysvědčení, ze kterého měli všichni radost.

Čtvrtá třída se vydala do Národního zemědělského muzea. Prošla si celé muzeum od suterénu s různými typy traktorů až po poslední patro s prostory, kde se návštěvníci přehledně seznámí, jak se zemědělské produkty dostávají ke spotřebitelům. V jednotlivých patrech se děti projely na traktůrkách a prohlédly si starodávné i novější typy traktorů, podívaly se do lesa a na chvíli se staly myslivci, u vody si zarybařily a nakonec mohly „nakupovat“, co lidem dalo pole a chlévy. Vrcholný okamžik – rozdávání vysvědčení si žáci užili v přednáškovém sále na závěr celé prohlídky.

Páťáci na vysvědčení zavítali do planetária na výukový pořad „Kde začíná vesmír“, zde se

seznámili se základními údaji o planetě Zemi, Měsíci, Slunci, Sluneční soustavě i jednotlivých planetách. Při hledání hranic vesmíru se proletěli hvězdami ven z naší Galaxie a zjistili, že není jediným hvězdným ostrovem v našem okolí. Součástí jejich návštěvy byla i komentovaná projekce noční oblohy a prohlídka výstavy v předsálí.

Druhý stupeň navštívil Cinema City Flora, aby zhlédl film Poslední závod zachycující nový pohled na známý příběh Bohumila Hanče a Václava Vrbaty. Na všechny přítomné příběh o odvaze a síle přátelství hluboce zapůsobil. Po skončení projekce si děti převzaly v prostorách kina ohodnocení své půlroční práce.

Den před pololetními prázdninami si 1. třída zpříjemnila divadelním představením Tramtárie v divadle Minor. Během představení se ponořili do světa nonsensové poezie plné nevšedního humoru.

Osmáci se odjeli 19. února zdokonalovat ve svém lyžařském umění do Strážného. Ubytovali se v penzionu U kostela, který je pro účely našeho lyžařského kurzu ideální – správná velikost pro jednu třídu, útulné domácí prostředí a čistota. Vydanou energii při sportovních výkonech všichni doplnili místní vynikající kuchyní s výběrem ze dvou jídel. Děti byly rozděleny do tří družstev podle plynulosti jízdy. Červenou sjezdovku ale zvládly bezpečně a s kontrolou sjet všechny děti již v průběhu druhého a třetího lyžařského dne. Večery si účastníci zpříjemňovali různými hrami ve společenské místnosti. Letošní lyžařský kurz proběhl podle plánu a děti byly spokojené, jak se svým sportovním výkonem, tak se stráveným časem v třídním kolektivu.