Leden-únor 2013

Do školních lavic jsme se vrátili 3. ledna, tento den se 7. třída spolu se 4. třídou a několika žáky 5. třídy vydala na exkurzi do cukrovaru a muzea v Dobrovicích u Mladé Boleslavi. Cílem bylo seznámit žáky s historickou i současnou výrobou cukru. Během tří hodin si prohlédli celý výrobní podnik i přilehlá muzea. Výrobou žáky provázel zkušený průvodce, který velmi ochotně odpovídal na všechny dotazy. V muzeu se zase všem věnovala paní průvodkyně. Součástí prohlídky bylo i zhlédnutí filmu, který znázorňoval zpracování cukrové řepy v minulosti i současnosti. Exkurze byla velmi přínosná, je to ideální způsob, jak dětem přiblížit výrobu cukru, fungování podniku a historický vývoj zpracování plodin.10. ledna se konala informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, při níž si prohlédli prostředí školy, seznámili se s budoucí paní učitelkou 1. třídy Danielou Benešovou a dozvěděli se odpovědi na své dotazy. Samotný zápis do první třídy proběhl 16. a 17. ledna a v náhradním termínu 7.2. 2013 – z kapacitních důvodů tentokrát opravdu jen do jedné třídy. Poprvé tak nastala situace, kdy jsme museli část zájemců odmítnout.
Slovo „insolvence“ zní trochu jako zaklínadlo. Žáci 8. a 9. třídy vám jej mohou vysvětlit, neboť si vyslechli 22. ledna přednášku na toto téma. Pro děti i paní učitelky byla velmi poutavá také přednáška o žralocích. Film a fotografie zhlédli a zajímavé vyprávění fotografky a potápěčky paní Kotekové si vyslechli žáci 4., 5., 7. a 8. třídy.
co-se-deje-2013-2-1Událostí ledna pro školáky je bezesporu rozdávání pololetního vysvědčení. Naše škola je v tento den již několik let poloprázdná. I letos si děti vysvědčení přebíraly na neobvyklých místech. I.A a II. třída si prohlédly Městskou knihovnu na Mariánském náměstí a před „nekonečnou hloubkou studnice vědění“ se radovaly nad pěknými známkami. Děti I.B se staršími spolužáky z V.třídy si užily hry v Houslích zakončené táborákem. Děti ze III.A se pro vysvědčení vznesly na létajícím stroji v muzeu filmového mága Karla Zemana. III.B a VI. třída se pro vysvědčení vypravily do Muzea pražských pověstí a strašidel. IV.třída byla věrná Lysolajím a navštívila místní úřad. Žáci VII. třídy si užili exkurzi s vrchním sládkem v Únětickém pivovaru a IX. třída si šla pro vysvědčení do Národního muzea.
V týdnu před jarními prázdninami se uskutečnil na naší škole dlouho připravovaný projekt na téma „Moje budoucí povolání“. Účastnili se ho všichni žáci od 3. do 9. třídy, kteří vytvořili smíšené skupiny podle svého zájmu o určitou profesi. Učitelé zajistili pro žáky exkurze v různých firmách, kde děti měly možnost blíže se seznámit s určitou profesí, sledovat zaměstnance při práci, ptát se, fotit, případně si ji vyzkoušet prakticky. Děti měly na výběr z těchto profesí:

 • co-se-deje-2013-2-2pracovník reklamní agentury
 • restaurátor
 • dispečer letové přepravy zboží
 • produkční v divadle
 • lékař
 • architekt
 • molekulární biolog
 • pilot
 • automechanik
 • kadeřnice – manikérka
 • kuchařka.

Žáci pak získané informace a materiály použili k vytvoření plakátů, které jsou nyní vystaveny ve vestibulu školy a zároveň využili interaktivní tabule, na nichž předvedli své prezentace ostatním skupinám zpracované v programu Powerpoint. Projekt se setkal s velkým ohlasem, přinesl dětem cenné informace o různých profesích a rozšířil jejich dovednosti jak v oblasti vzájemné spolupráce, komunikace, dokumentace, práce na počítači a prezentování své práce.
I.A a II. třída si následně užily velmi příjemného povolání. Navštívily totiž divadelní představení Klapzubova jedenáctka v divadle Minor. Vřele doporučují celým rodinám. Představení je vtipné, svižné, nápadité. Děti i dospělí si v něm najdou každý svou „vrstvu“. Vyučování může být také neobyčejným zážitkem. V I.A začal 27.2. projekt „Učíme se s pohádkou“. Během dopoledne děti plnily ve skupinách různé úkoly, dramatizovaly příběh, prožívaly poezii pohádky. První pohádkové dopoledne s Šípkovou Růženkou proběhlo 27.2. Červená Karkulka čeká na děti koncem března. I.B se inspirovala oblíbeným filmem „V peřině“. Děti ráno v pyžamu počítaly ovečky. Při českém jazyce dramatizovaly scény z filmu a zkoušely pohybem a mimikou vyjádřit rozličné pocity. Všichni si společně nakreslili svůj nejhezčí sen. Vyučování bylo zakončeno módní přehlídkou. Na oběd šly děti už v „civilu“. Všechny děti se těší na jaro, druháci mají ještě o důvod více než ostatní. Letos se snaží více seznamovat se stromy. V září zaseli semena různých stromů a jaro ukáže, které stromové „miminko“ se má k světu. Během února se všichni lysolajští obyvatelé mohli potěšit uměním dětí výtvarného kroužku pod vedením paní Zavadilové. Děti vystavovaly portréty hudebních skladatelů, vytvořily jevištní scénu pro opery Prodaná nevěsta, Rusalka a Liška Bystrouška. Výtvarně vyjadřovaly dojmy z hudby. Na téma hudby ve výtvarném umění můžeme navázat uznáním hudebníkům v naší škole. Pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Tomajkové a za houslového doprovodu paní učitelky Korcové účinkoval na Vítání nových občánků naší obce. Velká část sboru byla na horách, přesto děti (v menším počtu) zazpívaly tři písničky tak, že miminka ani nemukla.

Na závěr přehledu událostí ze školního života přejeme všem krásné jaro (a žádnou jarní únavu).