LEDEN-BŘEZEN 2022

Zprávy ze školy

Během ledna jsme se ve škole spíše zaměřovali na uzavírání známek, ale přesto výuku zpestřila například účast 5. B v tvořivé výzvě nově otevírané pražské galerie Kunsthalle, při níž děti v rámci dvou hodin výtvarné výchovy sestavily svůj „kabinet kuriozit“ s názvem Harampádí na papíře. Co všechno je na dně našich šuplíků? Kolik věcí máme a zároveň je nepotřebujeme? I k těmto otázkám práce na společném díle vedla.

Na konci ledna jsme úspěšně završili první pololetí, což většina tříd oslavila slavnostním předáním vysvědčení na zajímavých místech. Prvňáčci si pro svá vysvědčení vyšli pěšky z Lysolají přes Šárecké údolí, osadu Baba a došli až do Dejvic na Bowling v Bílé ulici. Na bowlingu se rozdělili do skupin a s pomocí mantinelů sráželi na třech drahách jednu kuželku za druhou. Za kapesné si dopřávali na baru pití a malé občerstvení. Některé děti se utkaly i ve vzduchovém hokeji. Doma pak nadšeně vyprávěly své zážitky rodičům. Jejich radost byla umocněna samými jedničkami.

Žáci druhé třídy obdrželi vysvědčení na netradičním místě, kterým byl Podmořský svět v Holešovicích. Společnost tak dětem dělali žraloci, perutýni, rejnoci, korálové rybky a jiné druhy ryb, o kterých se díky průvodci dozvěděly spoustu zajímavostí.

Třetí třída si šla rozdat pololetní vysvědčení do knihovny ČZU na výstavu Komenský v komiksu. Ve škole se nejprve na Jana Amose připravili. Zajímalo je především jeho dětství, mládí a jeho nejvýznamnější díla. Procházka nahoru na Suchdol všem okysličila mozkové závity a přiměřená námaha do schodů do kopce utlumila přebytečnou energii některých jedinců. V knihovně byli přijati a uvítáni velmi mile a vstřícně jako vážení hosté. Dostali k dispozici krásnou prosklenou posluchárnu, kde si připravili pracovní list zaměřený na to, co jim utkvělo v hlavě z vyprávění o Janu Amosi Komenském. Co si nepamatovali, zjišťovali na výstavních panelech s komiksově zpracovanými informacemi o životě a díle Jana Amose. Vyplnili, co se dalo, a za odměnu si rozdali vysvědčení. Na památku významného dne všichni dostali pohárek s obrázkem areálu ČZU a tužku.

Čtvrtá třída sice zůstala ve škole, ale den si zpestřila vycházkou do Houslí. Zastavovali se u jednotlivých zde umístěných panelů a za jejich pomoci luštili křížovku.

Třída 5. A se v den předávání pololetního vysvědčení přesunula pěšky ze základní školy v Lysolajích do Dejvic na bowling. Cesta proběhla v duchu volného povídání a vyprávění, a tak jim utekla velice rychle. Následovala samotná hra, která se neobešla bez pokřikování, fandění a následně i trochy zklamání a jásotu. Samotný bowling byl o to zajímavější, že děti i učitelé měli možnost zakoupit různé pochutiny a klábosit nad sklenkou různých nealkoholických nápojů. Po napínavé hře se všichni rozloučili a odjeli oslavovat svá hodnocení se svými nejbližšími.

Žáci 5. B si tento den užili na ledové ploše, kde si vybruslili svá vysvědčení.

Pololetní vysvědčení – první na 2. stupni – dostali šesťáci ve své třídě a pak všichni společně s paní učitelkou třídní vyrazili zabruslit si na kluziště na Letnou. Hodina strávená na ledové ploše v rytmu hudby jim rychle uběhla, kluci i holky si užili legraci a občasný pád jim rozhodně dobrou náladu nezkazil.

Sedmá třída se nejprve ve svižném tempu skrze Stromovku z Bubenče přesunula do Holešovic. Zde v Planetáriu vzhlížela do kopule na program Voyager, který zachycuje cestu dvou kosmických sond, jež započaly svou misi v roce 1977, aby prozkoumaly nejvzdálenější zákoutí Sluneční soustavy: Jupiter, Saturn, Uran a Neptun s jejich měsíci. Poté jim bylo v prostorách Planetária rozdáno vysvědčení.

Ve středu 2. února zhlédla 6. třída představení Záhada hlavolamu v divadle Minor. Šesťáky akčně pojatý příběh ztvárněný na jevišti (i v hledišti) velmi bavil. Divadelní představení bylo doplněno vědomostním kvízem určeným dětským divákům a v něm uspěl náš žák Štěpán Janda. Byl herci pozván (ještě s žákem jiné školy) na pódium, kde se zúčastnil před zraky celého jeviště soutěže o titul Velkého Vonta, který nakonec získal. Jako odměnu si odnesl hlavolam ježka v kleci a šesťáci divadelní zážitek, okořeněný soutěžním výkonem jejich spolužáka. 

13. února se vydala pod vedením tří instruktorů 8. třída doplněná několika žáky 7. a 9. třídy v počtu 23 na týdenní lyžařský výcvik do Strážného v Krkonoších. Provázelo je počasí slunečné, deštivé, ale i velmi větrné. Na sjezdovce se proháněli v dopoledních i odpoledních hodinách, kdy si většina z nich osvojila moderní styl lyžování, carving. Ve středu odpoledne se vydali na pěší výlet do Vrchlabí. Čtvrteční den jim ztížilo nepříznivé větrné počasí, které jim dovolilo pouze odpoledne krátkou procházku spojenou s hraním her na louce. Lyžařský kurz proběhl bez nemocnosti a úrazů účastníků, takže z tohoto hlediska se zařadil k jednomu z nejúspěšnějších.

Žáci sedmé třídy se 15. února vypravili na komentovanou procházku Prahou, kde jim byly představeny některé zajímavé památky Pražského hradu a Malé Strany. Jejich kroky ovšem měly konkrétní cíl, a to Klementinum, v němž si nejprve prohlédli Zrcadlovou kapli a poté si vyslechli přednášku na téma Písemnictví a vývoj knihtisku. Zajímavé téma završila dílna, kde si žáci vyzkoušeli psát brkem historické a neviditelné písmo, což je velmi zaujalo. Maminky by se asi podivily, jak najednou všem šlo žehlení. Když totiž papír vyžehlili, čímž ho zahřáli, neviditelné písmo se objevilo. 24.února proběhl ve školních družinách již tradiční karneval. Děti i paní vychovatelky si připravily krásné kostýmy a všichni si užili odpoledne plné her, soutěží, hudby a tance. 

Začátek března byl spojen s přednáškami ve škole, kdy k nám nejprve zavítal přednášející s tématem Energetická gramotnost. Žáci 8. a 9. třídy byli seznámeni s energetickou situací v ČR v současnosti, s typy elektráren a s obnovitelnými i neobnovitelnými zdroji energie. Dále jim byla představena společnost ČEPS, jedná se o provozovatele elektroenergetické přenosové soustavy na území ČR, která je propojena s evropskou soustavou. Další den proběhla přednáška o autismu, nejprve se žáci 4. až 9. třídy mohli vyjádřit, jak se dle jejich vědomostí autistický člověk projevuje. Poté jim bylo vysvětleno, že někdy autistu ani nepoznají. V přednášce uzpůsobené pro mladší a starší žáky se dozvěděli o autistickém spektru, fungování mozku a dalších zajímavostech spojených s autismem. Závěrem vyplynulo z příjemného vyprávění jedno ponaučení, abychom byli tolerantní k odlišným projevům lidí s autismem.

Do životů nás dospělých i našich dětí zasahují více či méně události odehrávající se na Ukrajině. Naše škola se též chce zapojit do pomoci tím, že uspořádá 28. dubna Jarní trh. Zakoupením zde prodávaných výrobků můžete udělat dobrý skutek, neboť výtěžek z trhu poputuje na pomoc Ukrajině. Jste tedy všichni srdečně zváni.

Jana Skuhravá