Leden – březen 2019

Začátek nového roku začal v rychlém tempu, žáky čekalo v souvislosti s blížícím se pololetím zkoušení a písemné práce, přesto se i v lednu našel čas na zajímavé akce.

Druhý lednový týden se v tělocvičně uskutečnila filmová projekce a následná přednáška, která se týkala nemoci AIDS.

Během ledna se také vybraní žáci (8. a 9. ročníku) zúčastnili obvodních kol dějepisné olympiády a olympiády z českého jazyka. V českém jazyce se nejlépe umístila Klára Šoltysová na 10. místě, dva  další naši žáci se umístili v první třetině výsledkové listiny.

V posledním lednovém týdnu se na naší škole uskutečnila celoškolní cimrmanovská akce „Výstup na Směšku“, kdy štafety jednotlivých tříd zdolávaly po schodišti „vrchol“ naší nejvyšší hory. A 1602 m bylo skutečně zdoláno! Soutěžní klání bylo také doplněno o méně obvyklé sportovní disciplíny.

Předávání pololetního vysvědčení opět proběhlo na netradičních místech. 1. třída si jej převzala v roztockém muzeu, 2. A v knihovně na Suchdole, 2. B a obě 4. třídy bruslily na stadionu Hvězda, 3. třída navštívila Národní galerii Šternberského paláce, 5. třída Národní zemědělské muzeum a celý 2. stupeň vyrazil do kina na film Beautiful boy.

V lednu také proběhla na naší škole týdenní hloubková kontrola České školní inspekce, která prověřila školu po všech stránkách. Neshledala žádné pochybení a velmi nás těší celkové hodnocení, ze kterého jednoznačně vyplývá, že naše škola poskytuje kvalitní vzdělávání. Závěrečná inspekční zpráva je k dispozici na našich www stránkách.

Začátkem února odjely třídy 7. A a 7. B na sedmidenní lyžařský výcvik do Strážného v Krkonoších. Sedmáci si užili za dobrých sněhových podmínek skvělé lyžování, naučili se mnoho nového, zlepšili svůj styl a v pátek se všichni zúčastnili závodů na červené sjezdovce. Žáci nejen lyžovali, ale uprostřed týdne podnikli odpočinkový pěší výlet po okolí a zavítali do Vrchlabí.

Ve čtvrtek 14. 2. vyrazila 5. třída do divadla Minor na představení Sněhová královna, které nápaditou formou převyprávělo známý pohádkový příběh jedné velké dětské lásky, oběti a vykoupení.

Tentýž den večer navštívil Klub mladého diváka Divadlo v Dlouhé. Žáci měli možnost vidět klasickou hru Lucerna, která v provedení herců zmíněného divadla získala v roce 2017 dvě ocenění (Inscenace roku 2017 a Nejlepší činoherní inscenace a nejlepší scénografie roku 2017).

V týdnu po jarních prázdninách se ve škole uskutečnila vernisáž výstavy výtvarného kroužku, který zahájila bubenická improvizace Šimona a Petra Paslerových  na téma Velký třesk. Vznik sluneční soustavy, žhavá Zeměkoule na počátku své existence, první buňky, život v prvohorních mořích, dinosauři – to byly náměty, které žáci kroužku ztvárnili v prvním pololetí letošního školního roku. Návštěvníci výstavy měli vzácnou příležitost žasnout nad časovou osou na podlaze dlouhé „výstavní“ chodby: každý metr znamenal miliardu let, ze 13,8 metrů patřily nám, lidstvu, pouhé cca 3 milimetry. Rodiče také na vernisáži čekalo překvapení v podobě vědomostního testu, všichni si však se záludnými otázkami poradili a byli odměněni perníkovou zkamenělinou trilobita. V dalších dnech výstavu navštívili během vyučování třídy 1. stupně a některé třídy 2. stupně.

Na konci února proběhla ve škole matematická soutěž Pangea pro 5. a 9. ročník a začátkem března se dva žáci 2. stupně – Matěj Pečený z 9. třídy a Albert Hanuš z 8. třídy zúčastnili obvodního kola soutěže v anglickém jazyce. Matěj Pečený obsadil ve své kategorii 3. místo a Albert Hanuš 2. místo. Oběma k tomuto velkému úspěchu gratulujeme!  

V úterý 5. 3. strávila 4. A dopoledne v přírodě v Podbabských skalách, kde proběhla pod vedením Kamila Vaňka environmentální výuka s názvem „Od zrna k chlebu“, zpestřená posezením u ohně.

Ve středu 12. 3. navštívila třída 4. A divadlo Minor. Tentokrát se děti přenesly do světa legendárních Foglarových příběhů při představení s názvem Záhada hlavolamu.

V polovině března se 7.-9. ročník a 5. třída zúčastnily filmových projekcí festivalu Jeden svět. Žáci měli možnost vidět aktuální dokumenty pojednávající o lidských právech, jinakosti  a ochraně přírody. Každá z projekcí byla doplněna zajímavou besedou. Nutno podotknout, že žáci naší školy se neostýchali pokládat dotazy a mnohdy byli jediní, kdo se z celého sálu ptal a kultivovaně diskutoval s pozvanými hosty.

V březnu se deváťáci zapojili do národního testování žáků 9. tříd společnosti SCIO. V porovnání s ostatními žáky základních škol dosáhli deváťáci ve všech testovaných oblastech (český jazyk, matematika, anglický jazyk a obecně studijní předpoklady) výrazně lepších výsledků než žáci jiných základních škol a jejich úroveň je  plně srovnatelná s žáky víceletých gymnázií. Doufejme, že stejně úspěšní budou naši deváťáci i při přijímacích zkouškách na střední školy, které se kvapem blíží.

V uplynulých dvou měsících nezahálela ani družina. V únoru si pod vedením paní Bubákové všechna oddělení školní družiny postupně vyzkoušela vysypávání mandal barevným pískem. Dětem se akce moc líbila a byla příjemným zpestřením středečních odpolední. Druhé březnové pondělí bylo ve znamení Masopustu. Děti hrály hry, zpívaly a také se seznamovaly s původem a tradicemi svátku.

10. a 11. dubna se uskuteční zápis do 1. třídy, pro příští školní rok budeme otevírat jednu třídu. Březnová schůzka se zájemci z řad rodičů budoucích prvňáčků opět ukázala, že je o naši školu velký zájem i mezi rodiči okolních obcí, což nás těší a motivuje pro další práci.