Leden a únor 2018

Nový kalendářní rok začal v rychlém tempu, žáky čekalo v souvislosti s blížícím se pololetím zkoušení a písemné práce, přesto se i v lednu našel čas na zajímavé akce.

První lednový týden proběhl na 1. i 2. stupni ekologický workshop Tonda Obal zaměřený na správné třídění odpadu.

V první polovině ledna také pokračoval v 4. a 7. třídě program Sebeúcta. V 7. ročníku se lednové semináře zaměřovaly na prevenci šikany.

Dne 15. 1. druháci vyrazili do Divadla v Dlouhé na divadelní představení Pohádky nepohádky K. Čapka.

V pátek 19. 1. dívky 6. i 7. třídy měly možnost porovnat si své sportovní dovednosti v turnaji v přehazované na ZŠ Emy Destinnové v rámci Poháru Věry Čáslavské.

V pondělí 22. 1. si žáci 4. a 5. třídy vyslechli přednášku Znečištění ovzduší pořádané letištěm Praha.

V druhé polovině ledna se vybraní žáci 8. a 9. třídy zúčastnili obvodních kol olympiád z dějepisu a z českého jazyka.

Dne 30. 1. sehrála družstva dívek i chlapců z 7.–9. ročníku přátelské utkání v basketbalu proti Riverside School. Obě naše družstva se radovala nejen z vítězství, ale i z férové hry.

Poslední lednový den se rozdávalo vysvědčení a opět na netradičních místech: Třídy prvního stupně si vybrali Pražský hrad, nebo populární muzeum voskových figurín Grévin a čtvrťáci zavítali do Lorety.

Žáci druhého stupně spolu s pátou třídou zhlédli v Cinema City Flora film Z Paříže do Paříže. Film odehrávající se v období 2. světové války, kdy hlavní hrdinové – chlapci ve věku 10 a 12 let – se musí vyrovnat s tvrdým osudem, naše žáky velmi zaujal a rezonoval v nich ještě dlouho po skončení představení.

Na začátku února začala do naší školy docházet americká učitelka Jamie Fredriksen. Žáci se tak jednou týdně budou potkávat na hodinách angličtiny s rodilou mluvčí. Je potěšující, že díky dotaci od letiště Václava Havla Praha bude tato lektorka na naší škole působit až do června.

Ve čtvrtek 1. 2. proběhl Pražský halový pětiboj, pořádaný v hale Jedenáctka. Tato sportovní událost byla pro náš osmičlenný tým výbornou zkušeností a zážitkem. Soutěžilo se v disciplínách – trojskok z místa, hod medicimbalem, přeskoky přes švihadlo, lehy-sedy a dribling basketbalovým míčem. Odměnou za podané výkony bylo setkání se sportovci, např. s bývalou trojskokankou, olympioničkou Šárkou Kašpárkovou, skokanem do vody Michalem Navrátilem nebo hercem a režisérem Jakubem Kohákem.

V prvním únorovém týdnu zavítala 3. B do divadla Minor, kde žáci viděli představení Sněhová královna, které se jim moc líbilo. Na konci se pak společně vyfotili na pódiu. Před návratem do školy se ještě vyřádili ve výtvarně pojaté herně divadle.

V týdnu od 12. 2. škola „osiřela“, neboť začaly jarní prázdniny.

Dne 19. 2. se uskutečnila vernisáž výtvarného kroužku, který vede paní Alena Zavadilová. Přítomné návštěvníky zaujaly výtvarné práce dětí, tentokrát inspirované slavnými výtvarnými díly.

Dne 21. 2. žáci 4. a 5. ročníku zhlédli představení dramatického kroužku Divadla KUK (Klub uměleckých katastrof). Námětem byly biblické příběhy. Jejich netradiční, nápadité a moderní zpracování, které propojovalo hudbu, tanec a mluvené slovo našim dětským divákům doslova učarovalo.

Týž den zavítala 8. a 9. třída na veletrh Řemeslo žije, kde se žáci mohli seznámit s různými řemesly (i uměleckými) a vyzkoušet si například tesat do kamene, kovat apod.

Ve čtvrtek 22. 2. proběhla matematická soutěž Pangea pro žáky 5.–9. tříd.

V pátek 23. 2. se v 8. třídě uskutečnil 2. díl cyklu právnických přednášek, tentokrát s názvem Vozidla do parku nepatří. Osmáci se seznámili s fungováním práva a vyzkoušeli si tvorbu vyhlášky, na které pochopili principy právnického vyjadřování.

Páteční odpoledne se dva nejlepší řešitelé školního kola Matěj Pečený (8. třída) a Albert Hanuš (6. třída) zúčastnili obvodního kola olympiády v anglickém jazyce. Matěj obsadil krásné 4. místo a Albert se umístil na 10. příčce. Oběma žákům k výborné reprezentaci školy gratulujeme.

V neděli 25. 2. odjela 7. třída do Strážného v Krkonoších na týdenní lyžařský výcvik. Sedmáci si užili na upravených sjezdovkách skvělé lyžování, někteří stáli na lyžích vůbec poprvé. Přesto i úplní začátečníci po týdnu odjížděli z kurzu se zvládnutými základy lyžování. Celý týden žáky provázelo slunečné mrazivé počasí a žáci si celý pobyt báječně užili.