Leden a únor 2017

Na následujících řádcích přinášíme informace o vybraných akcích, které se uskutečnily na naší škole v lednu a v únoru 2017.

V polovině ledna se konal již tradiční Kulturní den AFS. Žáci 2. stupně strávili páteční dopoledne se zahraničními středoškolskými studenty z různých zemí, kteří v angličtině prezentovali svoji domovinu. Při prezentacích se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací o dané zemi, měli možnost se anglicky na cokoli zeptat a vyzkoušeli si například i tradiční thajský tanec.

Ve čtvrtek 12. 1. zhlédla 2. B neobvyklé vystoupení korejského loutkového divadla Puzzle s názvem Kamarád z ostrova Sindol. Příběh vyprávěl o putování dvou kamarádů po mýtickém ostrově.

V neděli 15. 1. zorganizovala Dukla Praha v hale Riverside School fotbalový turnaj dívek 2. a 3. tříd. Naše žákyně vybojovaly zasloužené 3. místo i díky rodičům, kteří jim přišli fandit.

V pondělí 16. 1. se uskutečnil turnaj v přehazované dívek z 6. ročníku. Odpoledne týž den se vybraní žáci
2. stupně zúčastnili obvodního kola Dějepisné olympiády. Osmáci naši školu úspěšně reprezentovali a František Hnilička se umístil na 8. místě.

Dne 18. 1. dívky ze 7. třídy odehrály zápas na turnaji v přehazované.

Dne 23. 1. se vybraní žáci 8. třídy zúčastnili soutěže v anglickém jazyce.

Ve středu 25. 1. vyrazila 7. třída na výstavu Zdeňka Buriana. Sedmáci si prohlédli malby, grafiky a kvaše tohoto známého umělce. Některá díla byla zapůjčena od soukromých sběratelů, takže byla mimořádná příležitost je vidět. Ve výtvarné výchově pak sedmáci na tuto výstavu navázali výukou realistické malby. Tutéž expozici pak ještě navštívila 4. třída.

Dne 26. 1. se konal fotbalový turnaj chlapců 1. a 2. tříd.

Poslední lednový den předali učitelé svým žákům pololetní vysvědčení. A opět na netradičních místech.
1. třída navštívila Anežský klášter, 2. A si předala vysvědčení v Technickém národním muzeu na výstavě „Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.“, žákům 2. B dělali společnost při předání vysvědčení mořští tvorové v Podmořském světě. Žáci od 3. do 7. třídy si užili bruslení na zimním stadionu Hvězda. Osmáci a deváťáci zamířili do kina Flora na film Ranhojič.

Na přelomu ledna a února se žáci od 5. do 7. třídy zapojili do výtvarné soutěže s názvem „Auto snů“.

Začátkem února se vybraní žáci 8. a 9. třídy zúčastnili obvodního kola Olympiády z českého jazyka. Sabina Žáková se umístila na 13. místě.

První únorový den si několik žáků nenechalo ujít soutěž Pražský pětiboj všestrannosti, který se uskutečnil opět po roce. Potkali se zde s mnoha olympioniky, např. s moderním pětibojařem Davidem Svobodou nebo krasobruslařem Tomášem Vernerem. Zajímavým zpestřením byla přítomnost Jana Svobody, jak jinak než v roli sportovního komentátora celé akce, a herce Jakuba Koháka, který účastníky rozesmával od ucha k uchu. Pro naše žáky to byl jeden z nejhezčích sportovních zážitků, přestože jako družstvo neměli větší úspěch.

Po jarních prázdninách, 14. 2., navštívila 2. A divadlo Minor s představením Robin Hood: Hrdinové nerezaví. Děti byly z příběhu o bezpráví, odvaze a lásce nadšené.

V únoru se také konalo několik matematických soutěží – školní kolo Pythagoriády pro žáky od 4. do 8. třídy a matematická soutěž Pangea pro žáky od 5. do 9. třídy.

V pátek 24. 2. se finalisté školního kola Olympiády v anglickém jazyce zúčastnili obvodního kola. Mladší žáky reprezentovala Klára Chobotová z 6. třídy a starší žáky Petr Strach z 9. třídy, který skončil na devátém místě.

V neděli 26. 2. odjelo 25 žáků (převážně sedmáků) na týdenní lyžařský výcvikový kurz do Strážného v Krkonoších. Děti lyžovaly na místních, dobře upravovaných sjezdovkách a jednou si zalyžovaly v Bubákově. Pobyt provázelo slunečné počasí a výborná nálada. Na tomto lyžařském výcviku se uskutečnil i menší experiment. Žáci před odjezdem souhlasili, že si vyzkouší týden bez mobilů a dalších elektronických zařízení. Na dnešní dobu trochu neobvyklá situace dopadla na „výbornou“.

Poslední únorový den žáci 1. stupně navštívili povedenou výstavu výtvarného kroužku v lysolajské hasičárně, kde mohli obdivovat výtvarná díla svých spolužáků.

Závěrem bychom chtěli připomenout blížící se zápisy do prvních tříd, který letos proběhne 4. a 5. dubna. Náhradní termín a zápis pro žáky zahraničních škol je stanoven na 25. dubna.