Leden 2021 – zhodnocení 1. pololetí

První pololetí školního roku 2020/2021 je téměř za námi. A jaké bylo? Vyjádřeno třemi N – bylo NESTANDARDNÍ, NÁROČNÉ (pro všechny) a NEPŘEDVÍDATELNÉ.

Kvůli neutuchající pandemii ho provázely neustálé změny, na které jsme museli neprodleně reagovat (např. postupným vytvořením tří variant rozvrhů pro celou školu, podle toho, jak se měnilo nařízení o docházce žáků). Celý průběh uplynulého pololetí tohoto školního roku připomínal „houpačku“.

Od 2. 9. probíhala plně prezenční výuka všech ročníků se zvýšenými hygienickými opatřeními, následovalo zavedení povinnosti nosit na 2. stupni roušky po celou dobu výuky a musela se upravit náplň hodin HV a TV. Od 12. 10. pokračoval 1. stupeň v prezenční výuce, na 2. stupni byla zavedena dle pokynů MŠMT rotační výuka, kdy se docházka jednotlivých tříd střídala v sudém a lichém týdnu. Od 14. 10. byla zakázána osobní přítomnost všech žáků, a tudíž všechny třídy přešly na plně distanční výuku. Tato situace trvala až do středy 18. 11., kdy byla povolena docházka 1. a 2. ročníku. Od 30. 11. se do školy vrátily všechny třídy 1. stupně a 9. ročník (zejména kvůli nadcházejícím přijímacím zkouškám). Ostatní třídy 2. stupně pokračovaly v rotační výuce.

Po vánočních prázdninách jsme doufali, že se situace zlepší a děti se vrátí do škol, ale opak byl pravdou. Od 4. ledna nás opět čekala distanční výuka v plném rozsahu s výjimkou docházky 1. a 2. ročníku, samozřejmě se zvýšenými hygienickými opatřeními. Tento stav potrvá minimálně do 22.1. A jak to bude dál? Nevíme. Moc bychom si ale přáli, aby se všechny děti mohly vrátit zpět do lavic co nejdříve.

Během celého období vařila školní jídelna nejen pro žáky v běžné docházce, ale i pro ty na distanční výuce, kteří si mohli přijít pro oběd.

V době docházky mladších ročníků fungovala samozřejmě také družina, a to v plném rozsahu  do 17:00 hod.

O průběhu a metodách distanční výuky na naší škole jsme podrobněji informovali v minulém čísle Zpravodaje. Nadále se snažíme o co nejefektivnější využití dostupných nástrojů distančního vzdělávání a vyváženost on-line a off-line obsahu. Rovněž jsou možné individuální konzultace jednotlivých žáků s učitelem, u kterých může být přítomen i rodič.

Během podzimu byly nakoupeny nové notebooky pro vyučující, kteří tak mohou kvalitněji streamovat své on-line hodiny. Další pořízené notebooky byly zapůjčeny potřebným žákům.

Účast žáků na distanční výuce je povinná a bude součástí pololetního hodnocení dětí. Druhý lednový týden poslali třídní učitelé rodičům jednotlivých tříd předběžnou pololetní klasifikaci doplněnou o slovní hodnocení, které se zaměřovalo především na práci jednotlivých žáků při distanční výuce. Na základě pokynů MŠMT bude obsah pololetního vysvědčení sdělen 28. 1. 2021 a pololetní vysvědčení pak bude dětem předáno, jakmile to situace dovolí.

Většina žáků a žákyň naší školy se nadále při distanční výuce snaží, pracuje poctivě a své úkoly plní v termínu. Jistě na tom mají zásluhu i rodiče, kteří v současné době musí mít opravdu velkou trpělivost.

O něco složitější to v tomto školním roce mají oba krajní ročníky. Prvňáčci, kteří se do školy těšili a sotva si zvykli na svou třídu, paní učitelku a spolužáky, se museli podstatnou část 1. pololetí učit z domova. Podobná situace je i u současných druháků. Zejména u nejmladších ročníků je velmi důležitá spolupráce s rodiči, které si vážíme. Nyní se naštěstí 1. a 2. ročník může učit prezenčně.

Pro deváťáky je tento školní rok také přelomový, připravují se na nadcházející přijímací zkoušky a samozřejmě je příprava „na dálku“ mnohem náročnější a těžší.

Ano, trvá to již dlouho… Můžeme však danou situaci vnímat i jako nelehkou výzvu a pokusit se s ní co nejlépe popasovat. Snažíme se proto ze všech sil našim žákům a žákyním zprostředkovat v rámci možností kvalitní výuku a motivovat je k „dálkovému“ vzdělávání.

Všichni získáváme nové dovednosti, hledáme nové postupy, učíme se trpělivosti, adaptujeme se na nezvyklou situaci a v budoucnu získané zkušenosti jistě zúročíme.

Velmi si přejeme, aby se v 2. pololetí situace konečně stabilizovala a žáci, žákyně i učitelé se mohli potkávat osobně. Snad se naše přání co nejdříve vyplní.