KVĚTEN-ČERVEN 2022

Zprávy ze školy

Projektové dny zaměřené na „Pohyb a zdraví“ proběhly na naší škole 19. a 20. května. Ve čtvrtek se konaly přednášky a semináře, které si děti vybraly dle svých zájmů ze široké nabídky. Na výběr byla tato témata: Zdravá kuchyně, Řekni ne drogám, Hlavolam o zdraví, Cirkulet, Arteterapie, Bobřík zdraví, Mentální anorexie, Sanitka, Hasiči, Policie, První pomoc, Fotbal pro nevidomé, Spánek, Tai-chi, Bezpečnost v dopravě, Krav Maga, Jóga, Duševní zdraví. V jednotlivých blocích si žáci vyslechli přednášky na daná témata či si prakticky z této oblasti něco vyzkoušeli. Rádi bychom touto cestou poděkovali půjčovně fitness strojů Pohyb domů, která nám v návaznosti na tuto akci zdarma poskytla veslařský trenažér, který se umístil na chodbu školy, aby se děti mohly o přestávce odreagovat pohybem (www.pohybdomu.cz). V tento den nezaháleli ani prvňáčci, kteří strávili celé dopoledne na sportovním hřišti v Lysolajích pod vedením atletky, olympijské medailistky a mnohonásobné mistryně České republiky paní Věry Cechlové Pospíšilové. Paní Věra Cechlová Pospíšilová dětem přiblížila význam olympijských her, fair-play přístup ve sportu a provedla je všestranným sportovním tréninkem. Sdělila jim, jak je pro život důležité mít rád nějakou činnost a té se naplno věnovat. Také dětem představila olympijského vítěze v desetiboji pana Romana Šebrleho. V pátek se odehrával atletický trojboj ve sportovním areálu Pískovna. Kromě hlavních disciplín 60 m sprint, vytrvalostního běhu a skoku do dálky si žáci školy mohli zahrát miniházenou, ti starší brännball. V tento den se zapojily do pohybu všechny ročníky. Velké díky patří našim deváťákům, kteří se také na organizaci sportovního dne podíleli. A vyzkoušeli si tak role rozhodčích, časoměřičů, startérů. 

Užít si školu v přírodě a naučit se plavat vyrazily v následujícím týdnu společně dvě třídy – 3. A a 4. A. Žáci a paní učitelky se ubytovali vysoko nad ostatními chatami v hotelu Energetik v Peci pod Sněžkou. Z velikých oken jídelny měli nádherný výhled na protější lesy, stráně a chalupy. V dolní části hotelu každý den trénovali plavecké dovednosti. Všichni se v plavání velmi zlepšili. Nezanedbávali ani český jazyk a matematiku, ale učení rozhodně nepřeháněli. 23. – 25. 5. třída 5. A zavítala do kraje Vysočina, kde navštívila Letní tábor Kalich a město Kamenici nad Lipou, které se nachází v jeho blízkosti. Podívali se k zámku, ochutnali místní zmrzlinu a pokochali se typickými stavbami, které hrají všemi barvami a tvary. Podnikli několik výletů do přírody a přímo v kempu si zahráli spoustu stolních, ale i venkovních her. Nejvíce je asi zaujala loďka na rybníku, kde si děti vyzkoušely kormidlování. 25. 5. byla pro 7. třídu připravena přednáška o problematice sociálních sítí, která vycházela ze zkušeností žáků, upozorňovala je na skrytá nebezpečí, vedla k zamyšlení, co o sobě je možné zveřejnit.

Na konci května některé děti z druhého stupně vyrazily na dvoudenní jazykový a poznávací výlet do tří krásných bavorských měst. První zastávkou se stal Regensburg s krásnými středověkými věžovými domy a kamenným mostem, který byl inspirací pro Karlův most. Dále se zastavily ve středověkém pohádkovém městě Rothenburg. V malých uličkách mezi hrázděnými domy se všichni cítili jako ve filmu. První den výprava zakončila noclehem na hradě. Druhý den žáci navštívili Norimberg, viděli dům malíře Albrechta Dürera, norimberský hrad a vyhlášené náměstí s překrásnou gotickou kašnou a kostelem Panny Marie. Na závěr výletu se prošli zábavním parkem Playmobil.

Poslední květnový a první červnový den se nesl ve znamení oslav Mezinárodního dětského dne. Všechny třídy se postupně zúčastnily bowlingového turnaje a náramně si hru užily.

31. května navštívila 4. třída naši partnerskou mezinárodní školu Riverside School v rámci výuky Aj s projektem Žurnalista. Svým stejně mladým kolegům naši žáci kladli otázky o jejich školním systému, zahráli si společně hru a prohlédli si jejich školu. Následně vše zpracovali do projektu. 6. třída 2. 6. navázala na Zážitkový kurz s angličtinou a pozvala zahraniční studentky z AFS, které jim na výletě dělaly praktikantky, aby jim odprezentovaly svou zkušenost výměnných studentek a základní informace a rozdíly v jejich zemích (Francie, Španělsko, Itálie). Večer pak spolu s paní učitelkou Hallett a zahraničními studentkami 6. třída mohla za odměnu za skvělé výsledky na kurzu přespat ve škole. V tento den ožila škola ještě vernisáží výstavy na téma Evoluce, v níž bylo toto téma pod dohledem paní učitelky Zavadilové zpracováno především žáky 3. třídy a 5. B. Prohlédnout si bylo možné různé obrázky či přímo obrazy, keramiku a nad hlavami se vznášeli obrovské vážky.

Další den se žáci naší školy účastnili přednášky Ekosystémy – prales Afriky, při níž zástupce organizace Green Life představil problematiku ochrany lidoopů a deštných pralesů, mluvený projev byl doplněn dokumentem.

7. června zavítala 7. třída na Pražský hrad, kde si pod vedením průvodce prohlédla interiéry katedrály sv. Víta, Starého královského paláce, baziliky sv. Jiří a ani déšť je neodradil od prozkoumání Zlaté uličky. O dva dny později si všichni od 1. do 9. třídy zasportovali a zasoutěžili při oblíbeném Lysolajském běhu, nádherná atmosféra vzájemné podpory a fandění povzbuzovala všechny k maximálním výkonům, který se ještě zvýšil v průběhu učitelské štafety.

7- 17. 6. absolvovala 2. třída a 5. B školu v přírodě v Rokytnici nad Jizerou v penzionu Družba. Téma, které děti provázelo po celý týden, bylo „Po pašerácké stezce.“ Paní učitelky však nezapomněly ani na výuku, která probíhala v dopoledních hodinách.

Sportovní den mládeže za podpory Městského úřadu Lysolaje proběhl 13. 6. taktéž v krásném areálu Pískovna, organizoval ho pan Tomáš Váňa. Šlo o několik utkání mezi namixovanými týmy dívek a kluků ze 3.- 8. třídy ve sportovních hrách fotbal, frisbee, florbal, házená a tenisových dovednostech. Z vítězného týmu se ve finále na základě střelecké soutěže rozhodlo, kdo pojede do Poděbrad na velké finále. Z naší školy se probojoval Filip Skalník (3. třída), Monika Číháková (6. třída) a Otto Franta (8. třída). 

Ve středu 15. 6. se žáci 3. a 4. třídy účastnili přednášky na téma Prevence násilí. Přednášející si povídaly s dětmi o věcech, které vadí při komunikaci mezi lidmi. Děti mluvily o osobních zážitcích nebo i o tom, co kde slyšely či viděly. Po tomto úvodu dámy dramatizovaly pohádkový příběh zvířátek, kterého se staly děti přímými účastníky a na vlastní kůži si prožily to, o čem si v první půlce jen povídaly.

Letos naši deváťáci po dvou letech nucené odmlky navázali na tradici tvorby a závěrečné prezentace svých absolventských prací. Nesmlouvavou porotou a zároveň publikem jim byli žáci 5. – 8. ročníku a učitelé, poskytli jim také velmi cennou zpětnou vazbu. Musíme konstatovat, že deváťáci zpracovali své prezentace opravdu bravurně. Autory těch nejlepších AP jsou: Matyáš Kratochvíl, Jáchym Šíma, Matyáš Jiří Vojta a Daniel Vlk. Gratulujeme!

Na závěr školního roku šla sedmá třída spolu se ZŠ Londýnská do kina na Romea a Julii. Viděla, že Shakespearův příběh je nesmrtelný, ať už je zasazen do renesanční Verony nebo do fiktivního jihoamerického státu v mnohem modernějším období. Den poté se zabývala vědou, a to na letošním dejvickém Vědafestu. Kromě stánků mnohých univerzitních fakult vyslechla přednášku na Fakultě elektrotechniky o pravdivosti internetu.

22. června zavítala 8. třída a polovina 9. třídy do ČNB. Žáci navštívili novou expozici Lidé a peníze. Mohli si prohlédnout světový unikát v podobě zlaté mince vyrobené Českou národní bankou v rámci 100. výročí vzniku česko-slovenské koruny. Stotřicetikilová mince z ryzího zlata v nominální hodnotě 100 mil. Kč je druhou největší na světě. Během poutavého výkladu a následné interaktivní výstavy se dozvěděli mnoho nového ze světa financí. Zbylá část druhého stupně spolu s oběma pátými třídami vyposlechla přednášku novináře, spisovatele a fotografa pana Jaromíra Marka na téma “Povídání o Velké Británii.” Přednášející zaujal mnoha zajímavostmi ze svého života v Anglii, jak fungují úřady, jak v této zemi nezabloudit, jací jsou Angličané. Děti si na závěr připravily i dotazy, které doplnily to, co je zajímalo.

Další den vyrazili druháčci s 5. A na včeličky do Ruzyně. Děti měly možnost seznámit se s rostlinnou bankou ČR, která skýtá různé taje. Dále viděly políčka s nádhernými plevely, jako je například luční mák, chrpa a další. Největší zážitek nastal přímo u včeliček, kde nahlédly do úlů, ochutnaly med, pochovaly si trubce a seznámily se s životem včel.

Dalším dnem nabitým zážitky bylo pondělí 27. 6., kdy se třeťáci a čtvrťáci vydali vlakem do Hrusic po stopách kocoura Mikeše a jeho autora Josefa Lady. Setkali se s Ladovým příbuzným, který je provedl výstavou modelů domů starých Hrusic, jež vytvořil jeho otec. Též zavzpomínal na svého prastrýce. Poté všichni zavítali k rodnému domu Josefa Lady. Po návratu se rozešli domů, aby se v půl sedmé vrátili a zažili dobrodružné přespání ve škole. Od pěti hodin školní zahrada patřila paní učitelce Kratinové a družinářce Markétě Vránkové, aby se seznámily s budoucími prvňáčky, s nimiž se od září budou setkávat téměř každý den.

V úterý 28. 6. se vypravila 8. třída na probádání tajů krásného historického města, Kutné Hory, zde si prohlédla chrám sv. Barbory, vydala se pěšky do Sedlce do místní Kostnice a katedrály Nanebevzetí Panny Marie.

Ve středu se celá škola sešla v atriu školy, kde došlo k vyhlášení nejlepších absolventských prací 9. třídy, dále byly odměněny nejvšestrannější sportovci z každé třídy, neboť všichni žáci se účastnili Olympijského víceboje. Zlatým hřebem se stala rozlučka s deváťáky, s nimiž se přišli rozloučit i z Městského úřadu Lysolaje a předali jim dort, aby si poslední okamžiky ve škole osladili. Sladkou tečku obdržela i jejich třídní, paní učitelka Janochová, kterou jí předala sama vítězka MasterChefa, Veronika Danišová, známá pod jménem Besky. Za doprovodu hudby všichni vyprovodili deváťáky k jejich dalšímu důležitému kroku v životě, jakým je přestup na střední školu. Ať se jim daří.

Letošní školní rok uplynul jako voda, rozdalo se vysvědčení a hurá na prázdniny na zasloužený odpočinek. Přejeme tedy i Vám krásné a pohodové léto.

                                                                                                                             Jana Skuhravá