Květen – červen 2013

 co-se-deje-2013-6-1 Květen a červen jsou jedny z nejkrásnějších měsíců v roce – alespoň pro děti. Je dlouhý den, bývá hezké počasí a hlavně – prázdniny jsou za dveřmi. Ve škole se však „maká“ až do vysvědčení. Děti se učí nejen v budově a na zahradě. Získávají zkušenosti a zážitky na výstavách, v muzeu, v divadle, na vycházkách v přírodě, při sportovním zápolení, besedami se zajímavými lidmi i účastí na společenských akcích.Jedním z vrcholů roku pro celou obec a samozřejmě i školu je „Slavnost květů“. Děti zpívaly, tančily, hrály divadlo, uspořádaly originální módní přehlídku. Slečny a mladí muži z vyšších tříd si troufli na ukázku z muzikálu Pomáda. Helenka a Julinka Nováčkovy předvedly akrobatický tanec. Bylo pěkné počasí a dobré pohodě nic nechybělo.
Děti ze čtvrté třídy si užily výuku vlastivědy na autentických místech české historie. 30.5. si v prostorách Starého královského paláce Pražského hradu prověřily své znalosti vývoje českého státu. Druhou část „Hry na Hrad“ (projekt poznávání vývoje české státnosti) budou absolvovat na podzim.
Počasí je letos jako na houpačce. Ať už zasáhla vyšší moc nebo náhoda, 3. třídy na školu v přírodě letos – díky povodním – neodjely.
6., 8. a 9.třída navštívily 6. června bioplynovou stanici, kde se seznámily s využitím biologického odpadu jako alternativního zdroje energie.
1. a 5. třída vyrazily na výlet do rekreačního střediska Želivka na Medarda. Štěstí jim přálo a počasí se vydařilo. Pro obě třídy byl prodloužený víkend zajímavou zkušeností. Páťáci pomáhali prvňákům a prvňáci respektovali starší a zkušenější spolužáky.
Děti ze 3., 4. a 5. třídy se učily tento rok vnímat operní hudbu nejen z nahrávek, ale živě v průběhu celého roku. Navštívily celkem 5 představení Státní opery v projektu ,, Hurá do opery“ a byly postupně seznamovány s českou, německou, ruskou a italskou operou. Hudební ukázky s klavírním doprovodem zpívané v originále byly proložené zdramatizovaným textem. Mezi jednotlivými ukázkami se děti také seznámily s některými pojmy z hudební nauky, s hudebními profesemi, dekoracemi a kostýmy z oper. Celý cyklus byl zakončen 11.6. ve Státní opeře návštěvou dopoledního představení – G. Rossini, Lazebník sevillský. Od začátku byly děti vtaženy do celého projektu prováděním různých úkolů, např. vyplněním pracovních listů, zhotovením obrázků k jednotlivým operním ukázkám nebo zasláním odpovědí emailem přímo autorům projektu.
co-se-deje-2013-6-2Sportovní srdce fanoušků královny sportu lehké atletiky se rozbušilo 12.6. při Lysolajském běhu. Dopoledne zápolily ze všech sil všechny děti, odpoledne běželi dospělí.
Sportovcům ze 3. A i B běhání nestačilo a obě třídy navštívily 13.6. lanové centrum v Kladně. zároveň se obě třídy celý červen intenzivně připravovali na léto na kurzu plavání.
8. třída navštívila zoologickou zahradu. 4. třída si vyzkoušela, jak zvládá pravidla silničního provozu na dopravním hřišti 17.6. Prvňáci a druháci společně vyrazili na Panskou skálu, skalní hrad Sloup a lodí po Máchově jezeře 18.6. Mladší děti si užívaly letního počasí v přírodě a budoucí studenti z 9. třídy zakončovali svůj studijní pobyt na základní škole prezentacemi svých absolventských prací.
Druháci se pokusili (v září) o vypěstování stromu ze semínka. Pokus se zdařil dokonce 4krát. Vyrostly dva jírovce, jeden jehličnan a zvláštní druh javoru. Děvčata a kluci ze druhé třídy se také pustili do zajímavého projektu Děti – ovce – krajina. Děti se v rámci tohoto projektu seznamují s ovečkami, s jejich významem hospodářským i ekologickým. Prakticky si vyzkoušely, jak náročná může být práce pastýře. 24.6. na vlastní kůži poznaly, jakým způsobem se dříve obdělávalo pole a mohly porovnat svou sílu při orání pluhem se silou koně. Děti pomohly políčko obdělat a zasely si svatojánské žito. Děti ze čtvrté třídy se dozvěděly zajímavosti o různých druzích travin od pana Hniličky z ČZU. Čtvrťáci také navštívili Fyzikální ústav Akademie věd ČR. 25.6. završily 6., 7., 8. a 9. třídy výletní šňůru společnou návštěvou hradu Loket a Bečov nad Teplou.
Pan Navrátil je vodní záchranář a dětem ze druhé třídy zprostředkoval 25.6. nezapomenutelný zážitek. Před stolkem paní učitelky omdlel. Děti si tak v „reálné“ situaci vyzkoušely, jak by mohly přivolat pomoc. Připomněly si zásady bezpečného chování o prázdninách. Dozvěděly se i důležité zásady první pomoci tonoucím.
27.6. 2013 bude pro deváťáky jedinečné datum, protože ten den jsou naposledy žáky naší školy. Při slavnostním rozloučení už tradičně vyhlašujeme „Osobnost roku“ a „Třídu roku“. Titul Osobnost roku si letos zasloužil Jakub Zavadil z páté třídy a třídami roku 2012/2013 se staly 3.B a sedmá třída.
Všichni se těšíme na prázdniny, které jsou teď už opravdu za dveřmi.

Krásné léto všem.