Květen a červen 2014

IMG_6873Od poloviny května získávaly děti mnoho dalších zkušeností pestrým způsobem.
Velmi pěkně se rozvíjí spolupráce s občanským sdružením Ábel. Formou zážitkové výuky děti poznávají způsob práce v zemědělství v minulosti. II.B a IV.B viděly, jak se dříve běžně sázely brambory a jak bylo nutné připravit políčko před sadbou.
Žáci druhé třídy získávali zážitky v jiné oblasti – podnikli exkurzi na Pražský hrad. V projektu poznávání Prahy pak později pokračovali výpravou na Vyšehrad.
Na matematické soutěži Pythagoriáda zastupovala naší školu Bára Navrátilová. V silné konkurenci žáků ostatních pražských škol a prestižních víceletých gymnázií obsadila krásné 3.-4. místo.
IV.A i B trénovaly dovednosti a znalosti účastníka silničního provozu na dopravním hřišti ve Vokovicích a následně, o pár týdnů později, i na dopravním hřišti u letohrádku Hvězda.
VIII. a IX. třída navštívily výstavu Tim Burton a jeho svět.
III. třída se vypravila v rámci „Dne kostelů“ ke kapličce svatého Václava na Suchdole. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí z historie nejbližšího okolí svého bydliště. Prohlédly si i výstavu originálů ilustrací ke knize Martiny Špinkové „Anna a Anička“.
Učitelé s žáky na přelomu května a června hojně využívali teplého počasí k výuce v zahradě.
Dne 23.5. odjela V. třída za poznáním do Telče a Třebíče. Děti si prohlédly obě města a vyzkoušely svou zdatnost v lanovém centru. Následně se za nimi vypravili i žáci celého druhého stupně.
V týdnu od 26.5. do 30.5. proběhla ve škole akce „Přines a vyměň“. Kdokoli mohl přinést oblečení, ze kterého vyrostl nebo je už nechce nosit a mohl si na oplátku odnést jiné oblečení.
Koncem května začal intenzivní plavecký výcvik pro děti ze třetí třídy. Během deseti lekcí se děti zdokonalily v plavecké technice, procvičily si skoky do vody z bloku i z třímetrového můstku.
Den dětí oslavily všechny děti ze školy už tradičně bowlingovým turnajem. Také paní učitelky z družiny připravily ke Dni dětí zábavné hry a soutěže.
První červnový týden odjely II.B, IV.A a IV.B na školu v přírodě na Želivku a do Krkonoš. Všechny děti si tento týden náramně užily a vrátily se nadšené.
Dne 4.6. si vyslechly děti ze II.A přednášku o první pomoci. (Před prázdninami se takové poučení velmi hodí.)
IMG_621112.6. se konal tradiční Lysolajský běh. V rámci dopoledního programu se děti účastnily v hojném počtu a bojovaly ze všech sil. Paní učitelky se nenechaly zahanbit a utvořily dvě štafetová družstva. Zvítězilo družstvo „Pankáčů“.
13.6. si IV.A, IV.B a V. třídy vyslechly přednášku na ekologické téma „Odpady“ pořádanou letištěm Václava Havla.
16.6. navštívila celá škola inspirativní dětské muzikálové představení „Prastarý příběh lásky“.
17.6. se uskutečnila významná akce pro budoucí školáky – setkání prvňáčků a jejich rodičů s paní učitelkou, které proběhlo na zahradě školy spojené s táborákem a hrami.

I letos splnili žáci deváté třídy svůj poslední školní úkol – vypracovat absolventskou práci na vybrané téma a formou prezentace s ní seznámit mladší spolužáky. Některé práce a prezentace byly velmi zdařilé a svědčí o dobré připravenosti jejich autorů na další cestu životem. Vybraná témata byla velmi atraktivní, např. Design a dřevo, Tanec, Budoucí ropná krize, Kosmetické služby, Využití copteru, Chameleon a teraristika.

V posledním školním týdnu se vždy bilancuje, hodnotí, vyhlašuje, uklízí. Slavnostní zakončení školního roku proběhlo v tělocvičně školy za přítomnosti pana starosty. Rozloučili jsme se s 9. třídou, která si připravila zábavné vystoupení, proslov a poděkovala pedagogickému sboru. Také se vyhlašovala osobnost a třída roku.

Přejeme všem příjemné prožití prázdnin.