Květen 2023

Zprávy ze školy

V průběhu jara se uskutečnilo mnoho akcí, ať již sportovních, kulturních či vzdělávacích. 15. března se vypravili zástupci z 3. až 8. třídy na víceboj do ZŠ Červený Vrch. V tomto kole se kvalifikovali do pražského finále 4 naši žáci. Naši školu 10. května reprezentovali v Edenu
dva z nich. Jsme hrdí na krásné 5. a 12. místo.

Téměř všechny třídy, od prvňáčků po osmáky, využily zvýhodněných vstupenek do ZOO,
které škola pořídila. Některé třídy měly zajištěn i doprovodný program, každý si tak
z návštěvy odnesl to, co ho zajímá. Do charitativní akce Srdíčkové dny se naše škola zapojila ve dnech 16. až 31. března. Jedná se o veřejnou sbírku na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi, kdy zakoupením drobných předmětů se zapojíte do této sbírky. U nás se tato akce setkala s velkým ohlasem, během několika dnů se všechny předměty prodaly. Především žáci prvního stupně dravě nakupovali hlavolamy, baterky a jiné věci. Se zaujetím poslouchali podrobnosti o nadaci a vyptávali se na další možnosti pomoci. Naše škola tak přispěla částkou 9 908 Kč. Rádi bychom ale poděkovali všem, kteří se jakoukoli částkou podíleli na úspěšnosti sbírky.
V druhé polovině března žáci 5. až 9. třídy zašli do kina v rámci festivalu dokumentárních
filmů Jeden svět. 5. třída zhlédla tři filmy, a to První touchdown – o hráčkách amerického
fotbalu, kterým sport pomáhá překonávat jejich osobní problémy, další snímek Julieta a želvy v moři plastů, v němž se Julieta společně s dalšími dobrovolníky snaží čistit moře od
plastových odpadů a pomáhat tím mořským želvám. Třetí dokument s názvem Oáza vyprávěl o životě s postižením a dvojčatech, která jsou sice odlišná, ale zároveň mezi sebou mají silné sourozenecké pouto, vzájemně se podporují a pomáhají si. Obě šesté třídy a sedmáci viděli tři krátké filmy s různou tematikou (ochrana životního prostředí, vnímání jinakosti, sociální vyloučení, gender…) proložené diskusí se skvělými moderátory. Sedmá třída se hodně zapojovala a vystupovala „na jedničku“. 8. a 9. třída oslovil dokument Dívčí gang, neboť
pojednával o náctileté influencerce Leonie, jež většinu svého volného času věnuje práci na
kampaních pro globální značky, což přináší rodině finanční zabezpečení, ale na druhou stranu je na mladou dívku vyvíjen obrovský tlak sociálními sítěmi, především různými komentáři tzv. hejtrů. 23. března sedmáci ještě navštívili festivalovou novinku – promítání vybraných filmů ve virtuální realitě. Po shlédnutí následovala beseda s režisérem jednoho z uvedených filmů – Tmání.
Když se řekne „cirkus“, většinou si každý představí ruch, smích, zábavu a trochu divočiny.
Kupodivu – cirkusem se dá i učit. Toto si na vlastní kůži vyzkoušeli 5. dubna čtvrťáci s
cirkusovými profesionály, tanečnicí Cécile da Costa a hercem a klaunem Robertem Jančem.
Učili se vnímat rytmus, sladit se na společné tempo a kroky při předávání míčků, tanci ve
větších skupinkách v kruhu nebo individuálně. Zájemci si mohli vyzkoušet i základy
žonglování. Všechny tyto aktivity jsou velmi užitečné při zklidňování, naladění na společnou vlnu nebo třeba procvičování násobilky. 4. třída též od poloviny února do konce dubna absolvovala kurs plavání. Chodila vylepšovat a pilovat svůj plavecký styl do Sportcentra ČZU na Suchdol.
Dne 17., 18. a 24. dubna proběhl v naší škole zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024.
Otevření původně plánované jedné 1. třídy je vzhledem k velkému počtu zapsaných
lysolajských dětí nereálné, proto musíme sáhnout ke známé Cimrmanově “variantě brod“. Ta spočívá v reorganizaci prostorových dispozic školy, čímž vznikne jedna třída přibližně s 22 dětmi a druhá mikrotřída s přibližně 12 dětmi. Takže vlastně otevíráme – ani jednu, ani dvě třídy.

Den Země jsme letos oslavili jarním bazárkem, do kterého mohl každý žák i učitel přispět
jednou věcí, kterou již sám nepotřebuje, za ni získal kupón, jenž pak mohl směnit za jiný
předmět. Během velké přestávky děti prohlížely jednotlivé stoly s rozloženými předměty,
přestože se třeba všem nepodařilo získat to, co je nejvíce oslovilo, nakonec všichni něco pro sebe velmi potřebného nalezli.
V úterý 25. dubna se výprava 21 dětí z 6.- 9. třídy účastnila v letňanském Jungle parku
základního kola v Boulder cupu, jednalo se o sportovní lezení na umělé stěně na obtížnost bez použití lana. Na lezce čekalo celkem 6 různě náročných cest a devadesátiminutový limit, kdy se mohli pokoušet o jejich zdolávání. Naši sportovci si vedli skvěle, dva nejlepší, Ota Franta a Zuzka Poreba, vylezli cest pět. Jejich výborný výkon pro ně znamenal postup do
semifinálového kola, kam z konkurence 40 pražských škol postoupilo 30 nejlepších chlapců a stejný počet děvčat. Jako třetí dokázal z naší výpravy postoupit ještě Matěj Pazour. Semifinále na ně čeká 9. června.
Druhá a pátá třída se dne 26. dubna zúčastnila sázení stromů v Divoké Šárce, kde na ně čekal pán z Českých lesů, který měl připravené veškeré potřebné vybavení. Děti se s chutí chopily nářadí a po krátkém školení se ve dvojicích pustily vehementně do práce. Každá skupinka zasadila minimálně 6 stromů, obě třídy odvedly opravdu velký kus práce.
Sportovního dne mládeže se účastnila 3., 5., 6. a 7. třída, pouze část dětí se rozhodla být v roli novináře nikoli sportovce. Žáci byli rozděleni do týmů bez ohledu na věk a pohlaví, soutěžilo se ve florbalu, fotbalu, fresbee a házené. Poděkování patří trenérovi Mgr. Janu Váňovi za organizaci turnaje.
V pátek 5. května proběhlo v tělocvičně školy pásmo přednášek pana Coubala z Green Life,
1. třídu seznámil se životem zvířat v Africe, 3. až 5. třída se zúčastnila přednášky nejen o
korálových útesech, ale také o různých živočiších a jejich zachraňování. Dále se dozvěděli
různé zajímavé historky, nakonec mohli zabrousit i do úplně jiných krajin – do džungle, kde
obdivovali tygry, gorily, slony a jiné živočichy. Druhý stupeň se dozvěděl mnoho zajímavého o lesech mírného pásu, ale především jim byly ukázány záběry z fotopastí v Nepálu, na něž proběhla ve škole sbírka.
Obě šesté třídy se 10. až 12. května zúčastnily zážitkového kurzu s angličtinou v Loutí v
okrese Benešov, kde na děti čekala spousta zajímavých aktivit a zážitků. Na akci odjela s
šesťáky i skupina zahraničních studentů pod vedením paní učitelky Gabriely Hallett.
Děti byly rozděleny do pracovních skupin, kdy každou z nich vedl jeden zahraniční student.
Ve skupinách hovořily pouze anglicky a při stavění bunkrů, vyrábění vlajek, orientačním
běhu a dalších aktivitách, dětem ani nepřipadalo, že trénují angličtinu. Poslední večer došlo na táborák a opékání špekáčků. Zážitkový kurz si všichni moc užili a vrátili se plni dojmů.
V pátek 12. května navštívila 7. třída divadlo Minor, kde zhlédli strhující představení Hon na
jednorožce (na motivy skutečného příběhu odehrávajícího se v 50. letech minulého století v komunistickém Československu). Po představení proběhla moderovaná diskuse, která děti seznámila se základními okolnostmi této neradostné doby. Sedmáky divadelní hra zaujala a odnesli si nejen umělecký zážitek, ale leckdo i nové poznatky.
Většina dětí a učitelů se již delší dobu připravovala na Slavnost květů, kde vystoupili žáci od první do šesté třídy. Prvňáčci dostáli názvu Slavnost květů a pestrými šátky rozzářili pódium, na němž ve svižném rytmu předvedli svou sestavu. Žlutá barva oslnila diváky po příchodu druháčků s jejich příběhem o včelích medvídcích a nenasytném Pučmelounovi. Poté vystoupili tři dívky z této třídy s gymnastickou sestavou. Třetí třída všechny přítomné
pobavila přednesem pásma vtipných básní, jež bylo proloženo hudebními vsuvkami, a to hrou na housle a violoncello. Poté se vrhla na pódium 4. třída s průřezem hudební scény od 60. let po současnost, kdy jednotlivé ukázky doprovodila svým tanečním umem. Páťáci všechny rozesmáli svým výkladem o hygieně, při němž představili přístup různých typů lidí k této problematice. Vystoupení školy završila anglická píseň části šesté třídy a hudební číslo školního Ukulelebandu.
(Jana Skuhravá)