Informace pro budoucí první třídy

Pro školní rok 2018/2019 bude na naší škole otevřena jedna první třída. Třídní učitelkou bude Mgr. Daniela Benešová.

Setkání budoucích prvňáčků, jejich rodičů a paní učitelky proběhlo v příjemné atmosféře ve středu 20. čevna.

Seznam pomůcek pro prvňáčka naleznete zde 

Informace o zápisu

Zápis do ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje na následující školní rok proběhl 10. – 11. dubna 2018 a v náhradním termínu 24. dubna 2018, který byl určen také pro žáky zahraničních škol (Riverside School a ISP).

Výsledky zápisu z důvodů ochrany osobních údajů zveřejňujeme formou registračních čísel přidělených při zápisu. Vzhledem k vyššímu počtu zájemců, než je počet volných míst, byla pro výběr využita kritéria trvalého pobytu v Praze-Lysolajích a sourozence na naší škole. Do první třídy budou přijati všichni zájemci s trvalým pobytem v Praze-Lysolajích a děti, které mají na naší škole staršího sourozence. Rozhodnutí o přijetí nebudeme zasílat poštou, rodiče si je budou moci vyzvednout ve škole. Ostatní zájemci bohužel obdrží rozhodnutí o nepřijetí, které bude zasláno poštou.

Přijaté děti:

3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 55

Nepřijaté děti:

1, 2, 9, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 33, 36, 39, 40

Přijaté děti – žáci zahraničních škol

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54