Výsledky zápisu a informace pro budoucí první třídy

Pro školní rok 2020/2021 bude na naší škole otevřena jedna první třída. Třídní učitelkou bude Mgr. Petra Kratinová.

Průběh a výsledky zápisu

Na základě opatření MŠMT se v souvislosti s mimořádnou situací v ČR  uskutečnily zápisy do prvních tříd bez osobní přítomnosti dítěte.

Na naší škole proběhlo přijímání žádostí v období od 1. do 17. dubna za předem určených podmínek. Každá žádost byla  zaevidována, do 3 pracovních dnů bylo e-mailem potvrzeno rodičům její přijetí a zasláno přidělené registrační číslo, pod kterým je níže na této www stránce zveřejněno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Pokud na přihlášce bylo uvedeno trvalé bydliště v Praze-Lysolajích, byla tato skutečnost ověřena na ÚMČ Praha-Lysolaje. Samotné přijímací řízení bylo zahájeno 22. dubna.

Vzhledem k tomu, že počet zájemců byl vyšší, než jsou naše  kapacitní možnosti, byla pro rozhodnutí o přijetí uplatněna dříve zveřejněná přednostní kritéria trvalého pobytu v Praze-Lysolajích a staršího sourozence na ZŠ Lysolaje. Děti, které splňují alespoň jedno z výše uvedených kritérií, bylo možno přijmout všechny. Mezi ostatními zájemci proběhlo losování o zbývající volná místa za přítomnosti zástupce zřizovatele školy ÚMČ Praha-Lysolaje. O průběhu a výsledku losování byl neprodleně vytvořen zápis. Z důvodů ochrany osobních údajů je možno zveřejnit výsledky zápisu pouze formou registračních čísel.

Přijaté děti

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28

Nepřijaté děti

10, 11, 23, 29

Tyto děti jsou automaticky zařazeny mezi náhradníky a to v uvedeném pořadí, které bylo stanoveno losováním. V případě dodatečného uvolnění místa budeme informovat rodiče.

Odklad

24

Rozhodnutí o přijetí nebudeme automaticky zasílat, v případě potřeby jej můžeme na vyžádání zaslat e-mailem nebo poštou. Je možné si jej také po předchozí domluvě vyzvednout ve škole osobně, v souvislosti se současnou mimořádnou situací bychom však chtěli tuto variantu minimalizovat.

Rozhodnutí o nepřijetí budeme zasílat poštou.

Žádosti o odklad školní docházky

V případě žádosti o odklad  je třeba přiložit doporučující posudek školského poradenského zařízení (PPP či SPC) a doporučení lékaře.

Žádost o odklad je k dispozici ZDE

Zápis žáků zahraničních škol

Pro žáky zahraničních škol proběhl zápis ve spolupráci s Riverside School a ISP. Pro informace se obracejte na garanty českého programu těchto škol.

Setkání budoucí 1. třídy

Zatím není zřejmé, zda původně plánované setkání v červnu 2020 bude možno uskutečnit. Budeme vycházet z aktuální situace.