Informace pro budoucí první třídy

V dubnu proběhl zápis do ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje na následující školní rok. Dostavilo se k němu celkem 67 dětí, z čehož je 13 z partnerských zahraničních škol, které si na naší škole budou doplňovat české vzdělání. Tento enormní zájem o naši školu nás samozřejmě těší, ale kapacita školy je již zcela naplněna. Proto byly v prvním kole přijaty pouze děti s trvalým bydlištěm v městské části Praha-Lysolaje, ostatní rodiče obdrželi rozhodnutí o nepřijetí.

Ve snaze maximálně vyhovět zájemcům o přijetí do první třídy alespoň z řad rodičů, kteří nemají trvalý pobyt v obci, ale jimž alespoň jedno dítě naši školu navštěvuje,  jsme po domluvě se zřizovatelem školy připravili otevření mikrotřídy pro omezený počet dětí. Tím budeme moci vyhovět všem rodičům, kteří splňují toto kritérium. Na poslední volná místa byl jako další doplňující kritérium stanoven trvalý pobyt v obci, která na svém úzení nemá kompletní základní školu pro první stupeň.

Rozhodnutí o přijetí si rodiče mohou vyzvednout ve škole.
Rozhodnutí o nepřijetí jsme zasílali poštou, nebo předávali osobně.

Rozdělení prvních tříd

1.A třídní učitelka Mgr. Zuzana Semmlerová

Baron Štěpán, Cechman Maximilian John, Frantová Eva, Pazourová Hana, Pánek Samuel, Piffrement Ryan, Svárovská Sofie, Svoboda Adam, Svoboda Štěpán, Šíma Hynek, Vaněk Prokop

1.B třídní učitelka Mgr. Jaroslava Tomajková

Ambrož Martin, Bělovský David, Fraňková Karolína, Fridrichová Amélie, Gabrielová Stella, Horský Tomáš, Hulejová Nicole, Johanidesová Mona, Kolářová Karolína, Kozáková Helena, Krátošková Laura, Kubíček Vojtěch, Lungová Klára, Martinů Štěpán, Nuttall Tobias James, Popova Susanne, Poreba Zuzanna, Šnajdr David, Štechrová Adéla, Tonarová Taťána, Zapletal Prokop, Zemanová Hedvika, Žitková Adéla

Pro rozdělení do tříd jsme se snažili zohlednit i požadavky rodičů, v některých případech to však nebylo zcela možné.

Setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s třídní učitelkou

Na konci června proběhlo na školní zahradě v příjemné atmosféře neformální setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s paní učitelkou