Informace pro budoucí první třídy

Pro školní rok 2021/2022 bude na naší škole otevřena jedna první třída s počtem 22 žáků. Třídní učitelkou bude Mgr. Renáta Tkaczyková.

První školní den

Školní rok zahájíme ve středu 1. září v 8 hodin slavnostním setkáním všech žáků v atriu školy (v případě nepříznivého počasí v tělocvičně), následně si přeberou děti třídní učitelé. V odpoledních hodinách plánujeme informativní schůzku rodičů první třídy.

Průběh a výsledky zápisu

Na základě opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnou situací v ČR probíhaly zápisy do prvních tříd bez osobní přítomnosti dítěte formou zaslání žádosti v období od 1. do 16. dubna 2021. Celkově bylo přijato 34 žádostí o přijetí na běžnou docházku do ZŠJC Lysolaje.

Vzhledem k tomu, že k přijetí na naši školu byl větší počet zájemců, než jsou naše  kapacitní možnosti, byla pro rozhodnutí o přijetí uplatněna dříve zveřejněná přednostní kritéria trvalého pobytu v Praze-Lysolajích a staršího sourozence na ZŠ Lysolaje. Byly přijaty pouze děti, které splňují alespoň jedno z výše uvedených kritérií. Tím byla volná kapacita zcela naplněna. Ostatní zájemce tedy bohužel nebylo možno přijmout.

Zápis žáků zahraničních škol

Volná kapacita pro žáky zahraničních škol vzděláváných v ZŠJC Lysolaje podle §38 školského zákona byla pro příští školní rok stanovena na 8 míst.

Z důvodu nedávné změny financování regionálního školství jsme od příštího školního roku nuceni výrazně omezit nabídku vzdělávání pro žáky zahraničních škol. Metodika financování nastavená ministerstvem školství bohužel školy vzdělávající žáky podle §38 školského zákona výrazně znevýhodňuje a finančně poškozuje. Velmi nás mrzí, že dlouhodobě budovaný systém vzdělávání a oboustranně přínosná spolupráce s Riverside School a ISP již nebudou v současném rozsahu možné. Pro rodiče dětí, které nemají trvalé bydliště v Praze-Lysolajích nebo staršího sourozence na ZŠ Lysolaje, doporučujeme, aby se s žádostí o přijetí obrátili na spádové školy.