Informace pro budoucí první třídy

Pro školní rok 2019/2020 bude na naší škole otevřena jedna první třída. Třídní učitelkou bude Mgr. Aneta Löscherová.

Schůzka budoucích prvních tříd

Seznamovací schůzka rodičů a dětí s paní učitelkou proběhne v úterý 18. června od 17 hodin. Rodiče přijatých dětí budou informováni e-mailem.

Více informací v přiloženém  souboru

Informace o průběhu zápisu

Zápis do ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje na následující školní rok proběhl 10. – 11. dubna 2019 a v náhradním termínu 24. dubna 2019.

K zápisu na běžnou docházku se dostavilo 46 zájemců, což výrazně převyšuje naše kapacitní možnosti. Tato situace, která trvá již několik let, dokládá velký zájem o naši školu. Zároveň nás však mrzí, že ani pro příští školní rok nebude v našich silách vyhovět všem zájemcům. Pro rozhodnutí o přijetí byla použita kritéria trvalého pobytu v Praze-Lysolajích a staršího sourozence na naší škole. Na volná místa byly přijaty pouze děti, které splňují alespoň jedno z uvedených kritérií. Rozhodnutí o přijetí budou rodičům rozdána na schůzce budoucí první třídy v červnu. V případě potřeby je možno si rozhodnutí o přijetí vyzvednout ve škole nebo nechat zaslat e-mailem.

Všichni ostatní bohužel obdrží rozhodnutí o nepřijetí, které budeme zasílat poštou.

K zápisu dále přišlo 13 žáků zahraničníh škol s žádostí o vzdělávaní na naší škole dle §38 Školského zákona. Kapacita volných míst je i na tento způsob vzdělávání omezena, zatím však můžeme vyhovět všem zájemcům. Rozhodnutí o přijetí jsou připravena k vyzvednutí ve škole, případně je můžeme na vyžádání zaslat poštou či e-mailem.

Výsledky zápisu

Z důvodu ochrany osobních údajů uvádíme výsledky zápisu ve formě zveřejnění registračních čísel přidělených při zápisu.

Přijaté děti:

1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 45

Nepřijaté děti

2, 6, 13, 15, 16, 20, 25, 27, 30, 31, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 60

V jednání

28

Odklad školní docházky

26, 33

Přijatí žáci zahraničních škol

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63