Informace k zápisu do budoucí první třídy

Pro školní rok 2021/2022 bude na naší škole otevřena jedna první třída. Při zápisu mají přednost děti s trvalým bydlištěm v Lysolajích a dále mladší sourozenci již přijatých žáků. Budou-li další volná místa, je možno přijmout i ostatní děti do předpokládaného maximálního počtu 24 žáků.

Informace o formě a průběhu zápisu zde budeme postupně upřesňovat na základě vývoje mimořádných opatření v souvislosti s pandemií Covid-19.

Schůzka zájemců o zápis do první třídy

Schůzku zájemců o nástup do naší první třídy pořádáme pravidelně každý rok, letos se však vzhledem k současné situaci neuskuteční. Pro informace o škole a zápisu doporučujeme sledovat naše www stránky.

Žádosti o odklad školní docházky

V případě žádosti o odklad  je třeba přiložit doporučující posudek školského poradenského zařízení (PPP či SPC) a doporučení lékaře.

Žádost o odklad je k dispozici ZDE

Zápis žáků zahraničních škol

Z důvodu nedávné změny financování regionálního školství jsme od příštího školního roku nuceni výrazně omezit nabídku vzdělávání pro žáky zahraničních škol. Metodika financování nastavená ministerstvem školství bohužel školy vzdělávající žáky podle §38 školského zákona výrazně znevýhodňuje a finančně poškozuje. Velmi nás mrzí, že dlouhodobě budovaný systém vzdělávání a oboustranně přínosná spolupráce s Riverside School a ISP již nebudou v současném rozsahu možné. Pro rodiče dětí, které nemají trvalé bydliště v Praze-Lysolajích nebo staršího sourozence na ZŠ Lysolaje, doporučujeme, aby se s žádostí o přijetí obrátili na spádové školy.