Informace o vzdělávání ZŠJC na dálku

V souvislosti se současnou situací vytváříme funkční systém vzdělávání na dálku, který se snažíme maximálně přizpůsobit potřebám a možnostem  v rámci ročníků, tříd i jednotlivých dětí. Všem rodičům je třídními učiteli zasílán souhrnný přehled učiva a podklady pro samostudium žáků v týdenních intervalech vždy v pátek na následující pracovní týden.

Součástí domácí přípravy bude samostatné nastudování probírané látky na základě učebnic a připravených podkladů, vypracování cvičení a testů, splnění úkolů a případné odevzdání pracovních listů dle pokynů. Učitelé jsou průběžně v kontaktu s dětmi i rodiči a postupně začínají využívat rozmanité formy distančního vzdělávání. Komunikace probíhá nejen po e-mailech. Na našich www stránkách bylo vytvořeno interaktivní prostředí na oboustranné předávání úkolů, informací, dokumentů, sdílení videa apod. Umístění této stránky je  https://vyuka.zs-lysolaje.net/. V mnohých třídách probíhají i online skupiny a konference. Formy předání vypracovaných úkolů jsou např. naskenování a zaslání e-mailem, ofocení mobilem, uložení nebo vyplnění na výše uvedené www stránce.  

Hlavní prioritu mají předměty ČJ, M a AJ, na které bude kladen největší důraz.

Ve druhém sledu jsou předměty ČaS, Př a Vl (1. stupeň), F, Ch, Př, Z, D, NJ (2. stupeň), u kterých bude  zadávaná látka redukována na základní rozsah a část úkolů bude volitelná.

V ostatních předmětech – Vv, Hv, ČSP, Tv, Inf, ČaS, VO, VZ a FIN bude vše ve velmi omezeném rozsahu nebo ponecháno na bázi dobrovolnosti.

Prosíme rodiče, aby v rámci svých možností dohlédli na samostudium dětí a pomohli jim s odevzdáváním zadaných úkolů. Uvědomujeme si, že současný stav je pro všechny extrémně náročným obdobím a že všechny děti nemají doma plně k dispozici počítač. Neočekáváme plnění všeho na sto procent, oceňujeme jakoukoli snahu v rámci možností dětí i rodičů. Pokud není možno něco splnit z objektivních příčin, není třeba se obávat jakýchkoli postihů ze strany školy. Počítejte s tím, že učitelé budou domácí práci dětí hodnotit. Hodnocení a případné známky z tohoto období však nebudou mít zásadní vliv na celkové pololetní vysvědčení a měly by mít doplňující a  motivační charakter. Hodnocení za III. čtvrtletí školního roku letos vůbec neproběhne.

Snažme se této situace využít a motivovat děti k zodpovědnosti, samostatnosti a čestnosti. Jedná se o jejich vzdělání. Povzbuďme je k přímé komunikaci s učitelem na dálku.

E-mailové adresy jednotlivých učitelů naleznete ZDE.

Velmi děkujeme všem rodičům, kteří se školou vstřícně spolupracují. Vážíme si času a energie, kterou dětem věnují. Věřte, že i naši učitelé dělají pro děti vše, co je v jejich silách. Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že tato forma práce odvedená v současných obtížných podmínkách je pro učitele mnohem náročnější než běžná výuka. S možnostmi vzdělávání dětí na dálku se teprve seznamujeme a snažíme se hledat optimální řešení. Prosíme tedy o trpělivost a toleranci  nedostatků, které nutně vznikají. Se zpětnou vazbou se neváhejte obrátit na třídní učitele či vedení školy, budeme se snažit ji zohlednit. V případě oboustranné dobré vůle si s touto složitou situací jistě poradíme.