Duben a květen 2019

Na následujících řádcích přinášíme informace o vybraných akcích, které se uskutečnily na naší škole v dubnu a v květnu 2019.

První aprílový den proběhla přednáška pro žákyně sedmých tříd nazvaná Čas proměn, kde lektorka citlivým přístupem provedla dívky nelehkým obdobím dospívání a zodpověděla řadu otázek.

Následující den vyrazila 4. A do oblíbeného divadla Minor, tentokrát na představení To byl jen vtip, které nezvyklou formou odpovídá na otázku: Kde je hranice mezi legrací, drzostí a šikanou?

Týž den odpoledne se uskutečnilo přátelské utkání ve volejbale (družstvo žáků 9. a 8. třídy) proti Riverside School. První set naše škola s přehledem vyhrála, ale nakonec zápas skončil 3:1 pro Riverside School.

Ve středu 3. 4. se 8. třída zúčastnila na krajské pobočce Úřadu práce ČR programu, který má pomoci s budoucím výběrem povolání. Žáci dostali řadu užitečných informací a také si vyzkoušeli zjednodušený profesiogram.

V pondělí 8. 4. začalo ve 4. B natáčení v rámci projektu Zážitkem k porozumění. Jednalo se o metodický materiál pro vyučující, kteří pracují ve třídě s dětmi se sluchovým postižením. Paní učitelka Kratinová, která je tvůrcem řady metodických postupů, tak předává své zkušenosti dalším pedagogům.

V úterý 9. 4. žáci Klubu mladého diváka navštívili představení v divadle ABC s názvem Pan Kaplan má třídu rád. Humorná adaptace známé knihy žáky pobavila.

 

V následujících dvou dnech se na naší škole uskutečnil zápis do 1. třídy. Zájem dvojnásobně převýšil možnou kapacitu 1. třídy, na volná místa byly přijaty děti s trvalým pobytem v Praze-Lysolajích a ty, které mají staršího sourozence v naší škole.

Ve čtvrtek 11. 4. se již po několikáté konal Mezinárodní kulturní den (AFS). V dopoledních hodinách měli žáci 2. stupně možnost zhlédnout několik prezentací zahraničních studentů a více se dozvědět o jejich zemi, zvycích apod. Tentokrát se prezentace v angličtině zaměřily na srovnání České republiky a země, odkud přednášející studenti pocházeli. 

Dne 16. 4. přespala třída 4. B spolu s paní učitelkou ve škole. Akci zahájili společnou večeří formou švédského stolu a následně proběhlo večerní promítání filmu. Společný večer si všichni báječně užili. Druhý den po společné snídani celá třída vyrazila do Krokodýlí ZOO v Praze, kde vyslechla velice zajímavou přednášku o krokodýlech a jejich způsobu života, lovu atd. Následovala ukázka chovaných krokodýlů a jiných plazů. Děti měly možnost si pochovat krajtu královskou.

Po velikonočních prázdninách 4. B navštívila divadlo Ponec – představení Momo, ve kterém se tanečníci spolu s dětmi snažili o zpřítomnění, zpomalení, zastavení či vrácení času. Celé představení bylo volně inspirováno knihou Michaela Endeho – Děvčátko Momo a ukradený čas.

V úterý 23. 4. se pro žáky 7. tříd uskutečnil projektový den Dětského záchranáře, kde žáci získali praktické poznatky a rozšířili si znalosti o poskytování první pomoci.

V dubnu se vybraní žáci 2. stupně zapojili do přírodovědné soutěže s názvem Mladí lidé v evropských lesích (YPEF), konané na ČZU. V silné konkurenci 14 družstev (i z víceletých gymnázií) si naši žáci vedli dobře. Také se konalo školní kolo Pythagoriady pro žáky 5.–9. ročníku.

Během dubna rovněž proběhly přijímací zkoušky na střední školy, většina deváťáků se dostala na vybranou střední školu již v prvním kole. Na gymnázia letos odchází 7 žáků.

Na přelomu dubna a května pořádala naše škola pro žáky 2. stupně výjezd do Irska a Velké Británie, který byl spojen s výukou angličtiny na tamní škole. Více informací se můžete dočíst v samostatném článku.

 

V polovině května se uskutečnilo pro žáky 1. stupně školení dentální hygieny, kdy se žáci učili správně pečovat o svůj chrup.

Ve dnech 14.–16. 5. jsme pro žáky 6. třídy připravili každoroční zážitkový kurz s angličtinou, tentokrát v Rabyni u Slapské přehrady. Děti byly rozděleny do skupin a pod vedením tří zahraničních studentů sbíraly body ve vědomostních, sportovních i kreativních aktivitách. Veškerá konverzace se zahraničními vedoucími týmů probíhala v angličtině a šesťáci tak měli možnost zlepšit své jazykové dovednosti.

 

Dne 16. 5. navštívila 5. třída Národní divadlo, které si s průvodcem prohlédla od základních kamenů až po nejvyšší místa pro diváky na balkonech. Během prohlídky si děti připomenuly historii ND a dozvěděly se mnoho zajímavostí. Návštěvu divadla děti zakončily pohledem na Hradčany a Petřín z venkovního balkonu lemovaného sochami múz umění. 

V sobotu 18. 5. žáci prvního stupně vystoupili na Slavnosti květů a se svým pásmem sklidili velký úspěch.

 

V úterý 21. 5. se na školním hřišti uskutečnil pro žáky 2. stupně kurz netradičního sportu – kinballu. Hra žáky velmi zaujala a byli rádi, že si tento neobvyklý sport mohli pod vedením zkušeného hráče vyzkoušet.

Ve středu 22. 5. vyrazily obě sedmé třídy na exkurzi na Katedru botaniky a fyziologie rostlin na ČZU, kde měli žáci možnost vidět zajímavé pokusy, mikroskopovat a celkově poznat práci v laboratoři. Týž den se konalo obvodní kolo Pythagoriady v ZŠ Pod Marjánkou, kterého se zúčastnili tři žáci.

V pátek 24. 5. páťáci navštívili v rámci projektu Žurnalista partnerskou školu Riverside School, kde se svými vrstevníky dělali rozhovory v angličtině, které pak následně zpracovali ve škole.

Během května odjela většina tříd 1. stupně na školy v přírodě.

V samém závěru měsíce jsme se žáky naší školy oslavili Den dětí opět na bowlingu v Dejvicích, který si všechny třídy užily.

 

V následujícím posledním školním měsíci nás čeká celá řada akcí – školní výlety, absolventské práce, rozloučení s deváťáky a také neformální setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s paní učitelkou Löscherovou, které se uskuteční v úterý 18. června od 17 hodin.