Cimrmanův výstup na Směšku

Poslední lednové pondělí se na naší škole neslo ve znamení akce s názvem Cimrmanův výstup na Směšku. Historie praví, že Cimrman, v době, kdy působil coby učitel na velmi zaostalé škole v obci Chlum a setkával se u žáků při svých hodinách s častým výsměchem, trestal takovéto smíšky fyzicky náročným výstupem na místní kopec za školou. Jeho převýšení bylo rovných osm a půl metru a žáci jej byli nuceni zdolat stokrát. Shodou okolností je tato výška totožná s rozdílem nadmořské výšky Pece pod Sněžkou a vrcholem Sněžky. Cimrmanovi žáci se po mnoha těchto výstupech stali nejzdatnějšími horaly a turisty nejen v Čechách, o čemž svědčí dosud nepřekonaný rekord Jindřicha Šlapálka, který v roce 1926 zdolal vrchol nejvyšší hory Maďarska Kékes v čase rovných osm minut.

Brilantní prací s měřícím pásmem, lněným motouzem, buzolou, tužkou tvrdosti HB a recyklovaným papírem formátu A4, jsme zjistili, že výškový rozdíl prvního a třetího patra v naší škole je 8,5 metru. Bylo tedy rozhodnuto, že i našim žákům dopřejeme tuto kondiční zkušenost. Výstup byl realizován štafetovým způsobem jednotlivých tříd, načež navazovaly další pohybové i vědomostní aktivity jako přenos raněného náročným terénem, hod na terč apod. S radostí jsme přijali fakt, že všem třídám se tuto náročnou akci podařilo nejen přežít, ale i splnit. Po nesporném úspěchu a pozitivní odezvě jsme přesvědčeni, že nezůstane pouze u tohoto prvního ročníku.