Červen 2018

V posledních týdnech školního roku se uskutečnila řada celoškolních i třídních akcí a za všechny zmiňme alespoň několik následujících.

Na Den dětí vyrazili žáci naší školy zahrát si oblíbený bowling do areálu ČVUT a nejlepší hráči pak byli oceněni diplomy.

Začátkem června se žáci naší školy zúčastnili tradičního Lysolajského běhu. Závod „rozběhli“ žáci prvních tříd, kteří běželi nejkratší úsek a byli hlasitě povzbuzováni svými staršími spolužáky a učiteli. Po doběhnutí  všech tříd 1. stupně následovalo vyhlášení nejúspěšnějších závodníků a závodnic. Poté na startovní čáry nastoupily tři učitelské týmy – „plavci“, „cyklisté“ a „karatisté“ ve stylových kostýmech, kteří spolu poměřili síly ve štafetě. Celé sportovní dopoledne ukončily třídy 2. stupně.

Další celoškolní sportovní akcí byl atletický trojboj, který proběhl na sportovním stadionu ČZU. Skvěle zorganizovaná akce, při které panu učiteli pomáhala devátá třída, zahrnovala tři disciplíny: sprint, běh na dlouhou trať a nově i skok do dálky.

Poslední dva měsíce se také nesly ve znamení třídních výletů, exkurzí a škol v přírodě. Netradiční výlet zažila letos osmá třída, která splula na raftech část řeky Sázavy.  Obě šesté třídy vyrazily se svými třídními učitelkami a zahraničními lektory na několikadenní zážitkový kurz anglického jazyka.

V posledním červnovém týdnu se v atriu uskutečnila akce „děti dětem“. V rámci ní vystoupili žáci zájmových kroužků konaných ve škole a předvedli své pokroky spolužákům a učitelům. Diváci si tak mohli poslechnout hráče na ukulele, skvěle sladěný pěvecký sbor, pobavili se u ukázky  scénického čtení třídy 3. A,  která za toto představení získala ocenění. Rovněž zhlédli taneční vystoupení nejmenších a předvedli se jim i karatisté.

Červen je vždy významný pro devátou třídu. Její „loučení“ začalo červnovými absolventskými pracemi, kdy žáci posledního ročníku prezentovali před ostatními třídami různorodá témata dle jejich vlastního výběru. Letos se mladší spolužáci mohli dozvědět mnoho zajímavého např. o moderní architektuře, tvůrčím psaní, loveckých psech, o historii peněz apod.  Nutno podotknout, že absolventské práce měly opět solidní úroveň.

Samotný konec června se pak nesl ve znamení slavnostního rozloučení s deváťáky, ale i deváťáků se svou paní učitelkou třídní, s učitelským sborem, mladšími spolužáky a se všemi, kdo k lysolajské škole neodmyslitelně patří.  Slavnostní dopoledne také doplnilo vyhlášení  nejlepší absolventské práce, kterou napsala Sabina Žáková a vyhlášení  osobnosti roku, kterou se pro tento školní rok stala Klára Chobotová ze sedmé třídy. Nechybělo ani předání diplomů z atletického trojboje.