Červen 2016

IMG_1159V průběhu května a června se uskutečnila celá řada akcí, které zpestřily výuku. Kromě již tradičních událostí jako jsou Slavnost květů, bowlingový turnaj uspořádaný ke Dni dětí, školy v přírodě, neformální setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s paní učitelkou, prezentace absolventských prací žáků deváté třídy a Lysolajský běh, proběhlo několik mimořádných a velmi zdařilých akcí.

Jednou z nich byl jazykově poznávací výjezd do Berlína žáků 8. a 9.třídy. Účelem zájezdu bylo ověřit si jazykové znalosti a poznatky v přirozeném německy hovořícím prostředí, seznámit se s historickými a architektonickými dominantami Berlína a navštívit jedno z největších technických muzeí v Evropě, kde si žáci mohli prakticky vyzkoušet své znalosti z chemie, přírodopisu, fyziky a dalších oborů.

Velmi dobře byl dětmi a pedagogy hodnocen Den s Integrovaným záchranným systémem, který pro nás zorganizoval Úřad městské části Praha 6. Děti se během dopoledne seznámily se všemi složkami IZS, viděly ukázky jejich práce a samy si mohly některé činnosti prakticky vyzkoušet. Bylo vytvořeno několik stanovišť (Hasiči, Policie ČR, Armáda ČR, Městská policie ČR, Zdravotní příprava, Civilní obrana, Bezpečný internet, Extremismus), na nichž se třídy střídaly podle předem připraveného rozpisu. Ukázka výcviku policejních psů byla společná pro všechny žáky školy.

Velkým zážitkem pro žáky, kteří reprezentovali naši školu na sportovní akci Čokoládová tretra, bylo setkání se světovou běžeckou jedničkou Usainem Boltem.

Z dalších uskutečněných akcí stojí za zmínku exkurze v laboratořích ČZU a následně návštěva ukázkové zahrady Libosad žáky 7. ročníku. Osmáci a deváťáci v rámci předmětu Finance navštívili Českou národní banku, pokračoval ekologický program pořádaný Letištěm Praha pro žáky čtvrtých a pátých tříd zakončený návštěvou letiště. Při této příležitosti byla třída 4.A oceněna za získání 1. místa ve vědomostní soutěži na téma Voda. Žáci 5. třídy se byli podívat v pražské zoologické zahradě na vakoveverku létavou, kterou adoptovali. V rámci tělesné výchovy si žáci 8. a 9. třídy zaskákali ve Jump Parku. Pro 1. stupeň a mateřskou školu se uskutečnil Den s Městskou policií Praha, při kterém se děti seznámily s výcvikem a prací policejních koní a psů. Ve spolupráci s ekologickým sdružením Abel si druháci vyzkoušeli práci ovčáka včetně stříhání vlny. Také se mohli podívat na předení příze na kolovrátku. S chovem včel a postupem výroby medu se žáci 4. B seznámili u místního lysolajského včelaře. Proběhlo také několik kulturních akcí – návštěva výstavy Vladimíra Jiránka v Tančícím domě a Za tajemstvím písma a papíru v Pedagogickém muzeu šestou třídou, zhlédnutí divadelního představení Nebojsa v divadle Minor dětmi z 1.A. Možnost přenocovat ve škole a jejím blízkém okolí využila 9. třída, 4.B a žáci volitelného předmětu anglická konverzace. Na závěr školního roku se 7. a 8. třída vydala poznat historii na zámky Frýdlant a Sychrov, 2. třída vyrazila do Plzně a 9. třída byla úspěšná při hledání zkamenělin trilobitů v Prokopském údolí. V pátek 24. června se v parku Kaménka za slunečného počasí uskutečnilo slavnostní zakončení školního roku s vyhlášením osobnosti a třídy roku a vítězů absolventských prací. Vyvrcholením bylo rozloučení s deváťáky, které bylo jako vždy velmi emotivní. V pondělí 27. června si děti převzaly vysvědčení a vydaly se vstříc prázdninovým dobrodružstvím.