Říjen a listopad 2015

Školní rok je v plném proudu. Všichni ve škole vstřebávají poznatky a získávají nové dovednosti. Vzděláváme se však nejen ve školních lavicích. Děti z obou prvních tříd i ze druhé třídy si 16. a 23. září vyzkoušely pod dozorem místního pana policisty, jak se chovat ve skupině na ulici i na silnici. Zkušenosti získané při dopravní výchově využili prvňáci hned 25. září při cestě na pohádkovou výstavu „Večerníček slaví 50. narozeniny“ ve Valdštejnské jízdárně. Celý příspěvek

Září 2015

Letošní školní rok zahajujeme opět s jedenácti třídami. Vzhledem k úspěšnému přijímacímu řízení na víceletá gymnázia v minulém roce spojujeme dvě loňské páté třídy do jedné šesté. Díky tomu se nám podařilo uvolnit jednu učebnu a otevřít dvě první třídy. Dlouhodobě se zvyšující počty žáků školy nás samozřejmě těší, neboť dokazují velký zájem o naši školu nejen mezi rodiči z Lysolají, ale i z okolních obcí. Celý příspěvek