Listopad a prosinec 2013

co-se-deje-2013-12-2Listopad i prosinec ve škole byly stejně bohaté událostmi jako předešlé měsíce.
V prvním týdnu pokračovaly obě 4. třídy v kurzu dopravní výchovy. Obě třídy také absolvovaly velmi zajímavou exkurzi v AV ČR v ústavu experimentální botaniky. 4.B v rámci v rámci dnů otevřených dveří navštívila ÚCHP (Ústav chemických procesů) AV ČR. Všechny nově získané informace použily děti při výrobě plakátů a prezentací, které pečlivě připravily pro žáky 9. ročníku. Prezentace proběhla v průběhu listopadu a měla u deváťáků veliký úspěch. Celý příspěvek

Říjen 2013

co-se-deje-2013-10-1Školní rok je v plném proudu a stále se něco děje. Od září proběhlo ve škole mnoho akcí. O nejvýznamnějších jste se mohli dočíst v předešlém čísle Zpravodaje. V tomto čísle budeme čtenáře informovat o dalších zářijových akcích a uvedeme i přehled říjnových akcí.
10. září se prvňáci a druháci pod vedením místního policisty cvičili v bezpečném přecházení a správném chování chodce v silničním provozu. 11. září měli nejmenší školáci možnost zhlédnout ukázku požární techniky a vyzkoušeli si, co dělat, když začne hořet. Celý příspěvek

Září 2013

co-se-deje-2013-9-1Letošní školní rok jsme již tradičně zahájili všichni společně v tělocvičně školy a hlavním bodem programu bylo samozřejmě přivítání našich nových prvňáčků. Na slavnostní okamžik se přišlo podívat mnoho rodičů i prarodičů, takže tělocvična téměř praskala ve švech. Úspěšný školní rok nám popřál také pan starosta a byl představen „staronový“ pedagogický sbor, který je dlouhodobě velmi stabilní a tvoří pevný základ vynikající atmosféry, která v naší škole panuje. Celý příspěvek