Leden-únor 2013

Do školních lavic jsme se vrátili 3. ledna, tento den se 7. třída spolu se 4. třídou a několika žáky 5. třídy vydala na exkurzi do cukrovaru a muzea v Dobrovicích u Mladé Boleslavi. Cílem bylo seznámit žáky s historickou i současnou výrobou cukru. Během tří hodin si prohlédli celý výrobní podnik i přilehlá muzea. Výrobou žáky provázel zkušený průvodce, který velmi ochotně odpovídal na všechny dotazy. V muzeu se zase všem věnovala paní průvodkyně. Součástí prohlídky bylo i zhlédnutí filmu, který znázorňoval zpracování cukrové řepy v minulosti i současnosti. Exkurze byla velmi přínosná, je to ideální způsob, jak dětem přiblížit výrobu cukru, fungování podniku a historický vývoj zpracování plodin. Celý příspěvek

Říjen – prosinec 2012

co-se-deje-2012-12-1Během druhé poloviny října a na počátku listopadu se u nás opět událo mnoho zajímavého.
3. třídy se vydaly na zážitkový kurz do Krkonoš. Jejich horský výlet spojený s výukou dramatické výchovy byl inspirovaný příběhem Heinricha Harrera a jeho pobytem v Himalájích.
Generálku muzikálu Andílci za školou v divadle Broadway zhlédla 8. a 9. třída. Muzikál se odehrává ve školním prostředí a dotýká se především životních příběhů žáků posledního ročníku základní školy. Režisérem tohoto muzikálu je Filip Renč. V hlavní roli účinkovali například Josef Vojtek (učitel zeměpisu) a Sabina Laurinová (učitelka matematiky). Představení se žákům i pedagogům moc líbilo, neboť mělo spád, děj i vtip. Divadlo praskalo ve švech a herci sklidili obrovský aplaus. Celý příspěvek

Zahájení školního roku 2012/2013

co-se-deje-2012-10-1Zprávy ze školy nemůžeme začít jinak, než nejdůležitější informací, že dlouho plánovaná a připravovaná rekonstrukce školy se úspěšně podařila uskutečnit během letních prázdnin a nový školní rok jsme již zahájili v budově, která se rozrostla o téměř celé jedno podlaží. V prostorách bývalé půdy vznikly tři krásné nové třídy, které byly vybaveny novými žákovskými lavicemi a nábytkem. Celý příspěvek