BŘEZEN-KVĚTEN 2022

Zprávy ze školy

Od minulého článku proběhlo u nás na škole i mimo ni mnoho zajímavých zpestření výuky. 8. března navštívili žáci 8. ročníku poradnu pro volbu povolání při Úřadu práce na Praze 3, aby se s předstihem mohli zamyslet nad svým dalším studiem, nad výběrem střední školy a tím, čemu by se chtěli dále věnovat. Pro někoho to možná bylo první připomenutí toho, že za rok už půjde o opravdovou volbu, která jim změní život.

5.A se o den později zúčastnila workshopu ve Werichově vile s názvem „Byla jednou jedna vila“. Děti byly seznámeny s bájnou postavou Golema a nahlédly také do zákoutí bytu samotného pana Wericha. Jak už napovídá název workshopu, hlavním tématem byla samotná budova, kde se páťáci dozvěděli o jejím prvotním využití, a v neposlední řadě si vyzkoušeli vymyslet svůj projekt na zrenovování opuštěných staveb a vymyslet jejich nové využití.

Ve druhé třídě 22. března proběhl workshop na téma „Ovčí vlna,“ děti se seznámily s postupem zpracování vlny od počátku, a to stříhání ovcí, až po vznik konečného produktu. Vyzkoušely si kolovrátek, vyrobily ovečku z neopracované vlny, dále vypichovaly speciální jehlou obrázky a vytvářely kuličky z barevné vlny k přípravě náušnic.

24. března se 8. a 9. třída vydala do kina Lucerna, kde právě probíhal festival dokumentárních filmů o lidských právech – Jeden svět. Žáci zhlédli film s názvem Mé dětství, má země – 20 let v Afghánistánu, který skrze osobní příběh hlavního představitele zachycuje historické milníky této země mezi lety 2001 a 2021. Po projekci následovala moderovaná beseda s odborníkem na dané téma, který dětem ochotně zodpověděl veškeré dotazy či dovysvětlil některé, pro děti nejasné, události z dokumentu. Ten samý den zavítala na tento festival i 6. třída. Pro tento věk byla určena projekce č. 2, která zahrnovala tři krátké dokumenty. První – s názvem #lockdocks – byl sestavený z různých příběhů o tom, jak lockdown prožívaly děti z různých koutů Evropy. Druhý dokument s názvem Jules a já vyprávěl o chlapci, který se cítí být dívkou a byl vyprávěn z pohledu jeho sestry. Třetí dokument Bertha a Wolfram pojednával o výtvarně nadané dívce, která trpí vzácným syndromem způsobující postupnou ztrátu zraku a o tom, jak se s nepřízní osudu hlavní hrdinka vyrovnává. Jednotlivým projekcím předcházel úvod moderátorky a po zhlédnutí následovala diskuse. Šesťáky dokumenty doprovázené diskusí zaujaly a už se těší na další ročník. O den dříve tuto samou projekci zhlédla i 7. třída.

Celý druhý stupeň se 25. března sešel v tělocvičně na přednášce zaměřené na trénink paměti, což je pro žáky při studiu poměrně důležité. Nejprve proběhla úvodní teoretická část s vysvětlením toho, jak mozek a paměť fungují, jak se vjemy a informace do paměti ukládají, zmínka byla o paměti krátkodobé i dlouhodobé. Pak paní lektorka předvedla několik konkrétních cvičení pro lepší zapamatování si informací.

28. března se 4. třída zúčastnila v rámci festivalu Jeden svět dětem projekce 3 filmů v kině Světozor. Konkrétně šlo o Ostrov odpadů, Lockdocks a Bertha a Wolfram. Filmy byly zaměřené na problematiku životního prostředí, environmentální výchovu, život v lockdownu během pandemie Covid a na život s nemocí – konkrétně se syndromem Wolfram, který se týká poškození zraku. 

Další den šesťáci opět zavítali do divadla Minor. Tentokrát zhlédli představení Bratři naděje, které na pozadí historických událostí vyprávělo příběh bratří Kopeckých, kteří ani během 1. světové války neopustili hraní s loutkami. Šesťáci se rovněž dozvěděli, kdo byli legionáři. Přestože se nejednalo o jednoduché téma, šesťáci byli představením nadšeni.

Snažíme se i o praktickou výuku, a proto si první třída předposlední březnový den vyzkoušela za pomoci pana Kamila setí na školním pozemku.

8. dubna navštívila 2. třída v divadle Minor představení Sněhurka is not dead. Toto představení bylo moderní a netradičně zpracované. Technika jako kamery, mobilní telefony se staly důležitými prvky, které děj přenášely na velké plátno. Přes celkovou ponurost a hororové scény se dětem představení líbilo.

Je důležité zmínit i úspěch 4. třídy, kdy se výběr žáků pod vedením paní učitelky Hallett zúčastnil recitační a pěvecké soutěže Come and Show v anglickém jazyce, a to 12. dubna v ZUŠ Taussigova na Praze 8. Žáci se umístili na skvělém 2. místě ve své kategorii. Tento den zamířila do divadla Minor na hru Bratři naděje také 7. třída.

20.dubna proběhlo v 8. třídě mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS. Trvalo 4 hodiny, kdy děti vyplňovaly testy na počítači. Současně s tím se sbírala data i od učitelů, kteří je učí. Vše bylo řízeno Českou školní inspekcí.

21. dubna sázela 3. třída brambory, nejprve si vyzkoušela všechny přípravné práce nezbytné pro sázení brambor na poli. Dětem se podařilo za pomoci Kamila vyorat mělkou, poměrně rovnou brázdu. Když však Kamil zapřáhl kobylku Sáru, byla to úplně jiná jízda. Každý ze třídy měl možnost vyzkoušet si orbu s pluhem a koníkem. Po vyorání brázdy se všichni chopili s velkou opatrností brambor s klíčky. Brambory pak přibližně po jedné stopě kladli do brázdy. Potom dobrovolníci zahrnuli brázdu hráběmi a kobylka s bránami políčko uvláčela. Na závěr si každý opekl buřtíka, patřičně se vyudil v kouři a moc si pochutnal na občerstvení u ohně.

Sběr papíru proběhl ve škole ve dnech 25. – 28. dubna. Celkem se nasbíralo téměř 1600 kg. V soutěži tříd vyhrála 4. třída, která nasbírala 308 kg, na druhém místě 2. třída se 150 kg a na třetím místě 5. B – 88 kg.  Tímto bychom rádi poděkovali všem žákům i rodičům, kteří se do této akce zapojili.

Velké přípravy vyvrcholily při charitativním trhu Podaná ruka, na níž většina žáků tvořila své výrobky, přispěla přečtenou knihou, nepoužívanou hračkou či oblečením, příspěvkem do tomboly. Vybraní žáci z 8. třídy a 5. B napekli pro návštěvníky spolu s našimi kuchařkami slané i sladké dobroty. V 16 hodin se otevřela malebná školní zahrada návštěvníkům, kteří mohli obdivovat jednotlivé stánky tříd, mateřské školky, ale i některých rodičů. Pokud nenakupovali, mohli nechat své děti zajezdit na koni, zkusit štěstí v tombole, vyfotit se s netradičně oděnou skupinkou, zasoutěžit si, občerstvit se a osvěžit zmrzlinou. Pohodové odpoledne se stalo i po dlouhé době možností setkání rodičů, učitelů, času zastavit se a popovídat si. Těšit nás též může důvod našeho setkání, neboť výtěžek z trhů ve výši 76 090 Kč bude použit na podporu Ukrajiny a ukrajinských obyvatel v jejich nelehké situaci. Děkujeme všem, kteří se stali našimi sponzory, ale také otevřeli svá srdce a peněženky a přispěli na dobrou věc. Co se neprodalo, nalezlo též další využití, například zbylé oděvy byly odvezeny do charity pro ukrajinské utečence. 29. dubna vyučování v 8. a 9. třídě zpestřil workshop na téma Lidská práva, kde si žáci uvědomili, co jsou lidská práva, jak jsou pro člověka důležitá.

Osmá třída se dále účastnila 3. května přednášky Nebezpečí sociálních sítí, která se soustředila na právní povědomí o nich. Na začátku přednášející diskutovala s žáky o sociálních sítích, o tom, jaké sociální sítě používají. Poté se rozdělili do skupin a každá dostala pracovní listy s fiktivními uživateli sociálních sítí, kdy každý z nich zachycoval některého typického uživatele a hlavně problematické projevy na sociálních sítích. Dle instrukcí měli děti propojit nevhodné jevy a výroky s právním výkladem. Poté následovala diskuze a upozornění na to, jaké projevy již mohou být problematické z pohledu práva.

Další den proběhla přednášková série v několika třídách. Nejprve 9. třída otevřela den velmi silným tématem, jako je Holocaust. Přednáška byla velmi emotivní. Děti si formou prožitku vyzkoušely, jaké by to bylo, pokud by se ocitly v roli Anny Frankové. Dále se 5. B zabývala Prevencí šikany, přednáška probíhala interaktivně, lektorky vycházely ze skutečného případu, který dopadl tragicky a dětí se to velmi emočně dotklo. Den završilo téma Mediální gramotnosti určené 8. třídě. Lektorky vycházely z osobních zkušeností žáků, vtahovaly je do tématu skutečnými příběhy, pracovaly s jejich názory. Právě v této době je opravdu důležité umět se orientovat v informacích, které na nás ze všech stran útočí. 5. A zase vyrazila na Staroměstské náměstí a do Národního muzea, aby si poznatky z vlastivědy doplnila reálnými památkami. Děti chodily podle mapy a hledaly vyznačená místa. Jejich kroky dále vedly přes tržiště a Václavské náměstí k jedné z nejvýznamnějších budov – Národnímu muzeu.  Navštívily nejen evoluci s různorodými tvory, nezvyklými rybami, savci a obrovskou kostrou velryby, ale i část našich dějin. Jedním z největších zážitků byl spojovací tunel budov Národního muzea, kde jsou promítány události, které naši vlast potkaly. Národní muzeum celou třídu opravdu nadchlo.

Třída 5.B si došla ve čtvrtek 5. května dopoledne pro zaslouženou odměnu. Jejích kolektivní práce na téma Kabinet kuriozit byla vybrána novou pražskou galerií Kunsthalle jako jedna ze sedmi nejzajímavějších. Prostorová koláž se jmenovala „Harampádí na papíře“. V hodnocení poroty zaznělo: „Povedené uchopení tématu, které spojuje zamyšlení se nad důležitou problematikou hromadění věcí se zábavnou formou aktivity.” Děti a paní učitelky tedy měly možnost galerii zdarma navštívit a absolvovat bohatý a třídě „na míru ušitý“ program lektorského oddělení. V oblasti výtvarného umění uspěla i naše další žačka sedmé třídy, Kristýna Petráková, která získala ve své kategorii čestné uznání ve výtvarné soutěži na téma Můj volný čas.

Též 2. třída si vyzkoušela zasadit brambory, ale kromě tvrdé dřiny si děti zaskotačily v trávě, opekly buřty a pokochaly se krásnou vyhlídkou na Prahu.

V oblasti tělesné výchovy jsme získali také ocenění, neboť vybraní žáci se zúčastnili Odznaku všestrannosti a někteří z nich si vybojovali postup do celopražského kola, jehož se účastnilo cca 200 žáků. Mezi naše reprezentanty patří Václav Holubovský, Hana Makovičová, Stella Gabrielová, David Šnajdr, Štěpán Baron, Julie Jedličková a Laura Poláčková. První víceboj byl hodně silový, druhý víceboj konaný na atletickém stadionu Eden byl více běžecký. Největším úspěchem je 3. místo Julie Jedličkové (4. třída) a Štěpána Barona (5. A). Mottem našich žáků se stalo ,,Když nemůžeš, tak přidej“, Paní učitelka Radochová je právem hrdá na žáky, protože i když někteří z nich dokončovali závod se slzami v očích, tak odcházeli s úsměvem na tváři a dva z nich i se zaslouženou medailí na krku.

Květnovým vrcholem se pro školu stala účast na Slavnosti květů, kde přítomným hostům zarecitovala 1. třída, 4. třída vystoupila s oceněnou písní v soutěži Come and Show, řady přihlížejících pak doslova roztančilo vystoupení školního ukulele bandu pod vedením paní učitelky Tomajkové.

Už dnes se těšíme na další zpestření výuky, které nás čeká do konce tohoto školního roku, ovšem o tom až příště.

                                                                                                                          Jana Skuhravá