Březen – květen 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERARozsáhlá přístavba školy je v plném proudu, v současné době je již dokončena izolace hlavní budovy od zemní vlhkosti a upravena kanalizace. Zadní část budovy se prodlužuje o několik metrů a dále zde již byla odstraněna střecha tak, aby mohlo být přistavěno třetí patro. S ohledem na tyto úpravy nelze zatím využívat tělocvičnu. Naštěstí je už pěkné počasí a většina hodin tělesné výchovy se bez problémů odehrává pod širým nebem.

Školní rok se blíží k závěru a děti prožívají spoustu zajímavých událostí.

Filmový festival Jeden svět (festival dokumentárních filmů o lidských právech) se zaměřuje i na dětské diváky. Pro děti od osmi do čtrnácti let promítá sérii krátkých dokumentů o důležitých společenských tématech. Děti si tvoří vlastní názor vnímáním informací z médií a především rozhovorem a diskuzí s vrstevníky. Řadu námětů k rozhovoru i diskuzi nasbírali druháci a třeťáci 16. 3., kdy zhlédli tři filmy. Film „Rok bez rodičů“ byl o 11letém uprchlíkovi z válečné zóny v Sýrii, který žije v Nizozemsku bez rodičů, „Nejsem z cukru“ – o dívce, která bojuje s nízkou sebedůvěrou díky své postavě a o nebezpečí šikany a do třetice – „Dům plný snů“ – o desetileté dívce, která společně s rodiči pečuje o osm mentálně handicapovaných lidí. Sedmáci zhlédli film s horkým tématem celé Evropy – migrace – o začleňování uprchlíků do společnosti v Německu. Další film přibližoval téma dětské práce v Barmě a třetí film pojednával o rodinných tradicích v Norsku.  Děvčata a kluci z osmé třídy si vybrali téma ekologické – „Co se nenosí“. Film vyprávěl příběh estonské módní návrhářky Reet, která využívá pro své modely neprodané oblečení nebo oblečení vyšlé z módy, které by jinak skončilo na skládkách.

Středa těsně před Velikonocemi byla „nebezpečná“ pro velikonoční zajíčky. Děti v družině na ně pořádaly hon. Na zahradě hledaly zajíčky papírové a ty pak směňovaly za věcné ceny.

V týdnu po Velikonocích namáhali matematici z 5.- 8. třídy své mozkové závity. Konalo se školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. V následujícím týdnu se vybraní žáci účastnili obvodního kola matematické olympiády na ZŠ Červený Vrch.

Nezahálíme ani v humanitních oborech. Soutěže  „Čtení mě baví“ se účastnily dva  trojčlenné týmy – jeden v kategorii 2.- 3. třída a druhý tým ze 4.- 5. třídy. Děti soutěžily ve znalostech dětských knih a jejich autorů i v dovednostech interpretace literárního textu.

V pondělí 11. 4. navštívila druhá třída divadelní představení „Kapka medu pro Verunku“. V pohádkovém příběhu děti poznávaly, jak je důležité přátelství a ohleduplnost k lidem i přírodě.

Žáci osmé třídy Marcel Brouk a Tomáš Kučera se zúčastnili literární a výtvarné soutěže vyhlášené Terezínským památníkem na téma „Učení přísně zakázáno“. Oba žáci přispěli do výtvarné části soutěže společně natočeným desetiminutovým filmem.

V úterý 12. 4. se žáci deváté třídy vypravili na exkurzi na Fakultu architektury ČVUT. V prostorách vysoké školy nahlédli pod pokličku žádaného umělecko-technického oboru.

2016-04-14-931Ve čtvrtek 14. 4. se výběr žáků ze 3.- 9. třídy účastnil Nebušického přespolního běhu v Areálu zdraví. Závod odstartoval Roman Šebrle. Velkým úspěchem pro nás bylo umístění Terezy Tobolkové ze 4. A,  Evelíny Staré z 5. třídy, Vojty Matyáše a Romana Kočiše ze 3. třídy. Děvčata vybojovala 4. a 5. místo z celkového počtu 73 účastníků, kluci získali 4. a 5. místo ve své kategorii (68 závodníků).

Sportovního zápolení se účastnili i týmoví hráči. Naše škola porovnala svůj um a síly v basketbalu v přátelském utkání s žáky Riverside School v Sedlci. Dívčí i chlapecký tým si vedl velmi dobře. Naši žáci sehráli zápasy na vynikající úrovni.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAProstředí, ve kterém žijeme, není vždy přátelské, proto si pro nás profesionální klub Krav Maga Academy v čele s instruktorem Michalem Fridrichem připravili Seminář bezpečného chování a sebeobrany pro děti. Tento seminář je výsledkem dlouholeté práce s dětmi a je koncipován tak, aby pro ně byl maximálně užitečný, praktický a zároveň zábavný. Žáci ze 4.- 6. třídy se učili teoreticky i prakticky, jak předcházet nebezpečným situacím. Další podobně zaměřenou akcí byl nácvik invakuace, který proběhl ve spolupráci s Českým červeným křížem. Jedná se o uzavření budovy před možným nebezpečím zvenku (např. únik jedovatého plynu, pohyb nebezpečné osoby v těsné blízkosti školy …). Nácvik invakuace se nám podařilo zvládnout v nadprůměrném čase. Doufejme, že to nebudeme nikdy potřebovat.

Nezapomínáme ani na kulturu – v úterý 26. 4. navštívily děti z 1. B divadelní představení „Hurvínkovo přání“. Holčičky a kluci se mohli zamyslet nad tím, co to znamená být velký a co s sebou přináší přibývající věk.

Ve středu 27. 4. navštívila 1. A s průvodkyní, paní Svobodovou, Pražský hrad. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí. V hradní kavárně se poté občerstvily horkou čokoládou a koblihou. Vycházku třída zakončila překrásným výhledem na panorama Prahy z vinice hradních zahrad. Ve škole děti druhý den vyrobily velký plakát věnovaný tématu exkurze, napsaly, co je zaujalo, nakreslily obrázky.

IMG_20160429_100720V posledním dubnovém týdnu si děti od 2. do 4. třídy zasadily brambory. Před sadbou si políčko musely zorat, rozbít velké hroudy motykou a políčko uvláčet. Po práci si děti u ohně opekly buřtíky. Všichni si pochutnali i na bramborách upečených v horkém popelu. Ve čtvrtek 28. 4. děti v družině vyhnaly zimu „pálením čarodějnic“ a v kouzelnických  kostýmech si na ohni připravily chutnou svačinku.

Žáci druhého stupně se rozloučili se zimou také stylově – bruslením. HC Sparta Praha pozvala děti 29. 4. na bruslení zadarmo, které pořádá v projektu „Praha na bruslích“ pod záštitou magistrátu HMP v rámci programu „Evropské hlavní město sportu“. Bruslení na hokejové Spartě bylo pro některé děti splněným snem. O zábavu se postarali trenéři mládeže. Uspořádali pro děti hry na ledě. Kluci a děvčata dostali na památku hokejový dres.

Úterý 3. 5. bylo velmi pestré. Děti z 1. B zhlédly představení „Deset černoušků“ v Divadle v Dlouhé. Při detektivní hře na motivy hry Agathy Christie zažily děti  napětí i humor.

Žáci 8. třídy navštívili Úřad práce. Byl zde pro ně připraven pořad o volbě povolání. Všichni osmáci si udělali test na své profesní zaměření.  Prohlédli si také profily povolání, o které mají zájem (požadavky na vzdělání, zdravotní předpoklady, uplatnění, atd.). Osmáci se teď mohou o něco odpovědněji rozhodovat při volbě svého budoucího studia.

Dva týmy z páté třídy získávaly zkušenosti v první pomoci v zážitkové soutěži zdravotních záchranářů o „Helpíkův pohár“. Děti musely prokazovat teoretické znalosti i praktické dovednosti při prvním ošetření zraněného.

Ve čtvrtek 5. 5. se pro 4. A i B a pro 5. třídu konal environmentální program na téma Hluk z přednáškového cyklu pořádaného pro pražské školy Letištěm Václava Havla. Děti se nejen dozvěděly zajímavé údaje o vlivu hluku na lidský organismus, ale vyzkoušely si i měření hlasitosti celé škály zvuků od šepotu až po přestávkový rámus.

V pátek 6. 5. jsme především v páté třídě drželi palce Matějovi Pfeiferovi. Matěj se jako jediný z naší školy účastnil celorepublikového finále mezinárodní matematické soutěže Pangea. Finále se zúčastnilo 60 nejlepších páťáků z celé ČR (celkem 360 žáků 4. – 9. tříd). Matěj se umístil na 10. místě. Gratulujeme.

V pátek 6. 5. začal třeťákům plavecký kurz v bazénu Sportcentra ČZU. Kdo neumí plavat, naučí se a kdo umí, může se v plaveckých stylech zdokonalit.

V úterý 10. 5. navštívili druháci, třeťáci a čtvrťáci Státní operu. Většina dětí byla v Opeře poprvé. Kouzelné pohádkové představení „Jeníček a Mařenka“ v režii Matěje Formana děti sledovaly z lóží. Děj se odvíjel v nádherně nápaditých kulisách. Všichni byli nadšeni uměním akrobatů, loutkářů a herců-pěvců.

Děti z 1. A navštívily ve středu 11. 5. představení „Jak kohouti obarvili svět“ v divadle Minor. Představení je tak strhlo, že se zapojovaly prosbou nebo nápovědou přímo do děje. Inscenace vycházela z tvorby undergroundových autorů sdružených kolem samizdatového časopisu Vokno.

Ve čtvrtek ráno odjela 6. třída na třídenní anglický jazykový kurz do osady Živec u Písku. Při hrách i všedních činnostech děti anglicky komunikovaly se čtyřmi středoškolskými studenty z různých koutů světa.

V sobotu 14. 5. při tradiční lysolajské „Slavnosti květů“ děti z prvního i druhého stupně potěšily rodiče i ostatní diváky pestrým sledem písniček, hereckých a recitačních kreací i tanečních vystoupení. Počasí nám přálo a všude vládla pohoda.