Březen – květen 2015

Jaro příjemně plyne. Učíme se, sportujeme, sbíráme zkušenosti v rozličných soutěžích.

Naši žáci byli úspěšní i v přijímacích zkouškách na gymnázia. V pátých třídách se těmito úspěchy počet žáků snížil. V příštím roce bude proto jedna 6.třída a naše škola tak může otevřít dvě první třídy. Paní učitelkami pro prvňáčky budou Mgr. Renata Tkaczyková a Mgr. Petra Kratinová.

Dne 12.3. navštívili žáci 5. třídy s paní učitelkou Hallett v rámci výuky anglického jazyka partnerskou britskou školu Riverside. V rámci projektu „Žurnalista“ prováděli rozhovory se zahraničními studenty v angličtině na téma „Škola a volný čas“, které dále zpracovali a odprezentovali v hodině spolužákům. Kromě možnosti si popovídat v angličtině je také místní studenti provedli po prostorách školy Riverside s výkladem, a na závěr si děti zahrály společně skupinové hry. Moc děkujeme škole Riverside a paní učitelce Kate Sellers za umožnění této návštěvy.
Dne 16.3. jsme se vydali na ZŠ Na Dlouhém lánu změřit síly na turnaj v kapitánské vybíjené. Naše smíšené družstvo z 5. třídy statečně bojovalo ve třech zápasech, ale nepodařilo se nám probojovat do finálového kola. Celkově se nám turnaj líbil a budeme rádi za další možnost účasti.
Dne 25. 3. se žákyně a žáci naší školy (Josefina Vopařilová, Evelína Stará, Sára Šoltysová, Anna Frantová, Klára Šoltysová, Matyáš Martinů) zúčastnili 9. ročníku literární soutěže „Čtení mě baví“, která se tradičně konala na půdě ZŠ náměstí Svobody v Praze 6. Soutěž se skládala z vědomostní části a ze čtení textů. Zastoupení jsme měli ve dvou kategoriích – 2. a 3. třída a 4. a 5. třída. Žáci vybojovali pro naši školu krásné druhé a čtvrté místo. Dětem moc děkujeme a k výsledku blahopřejeme. Velké poděkování patří i reportérům soutěže Jonáši Zachovi a Albertu Hanušovi.
Naši žáci a žákyně se rovněž skvěle umístili ve výtvarné soutěži v rámci programu Živá zahrada. Letošním tématem zimního kola bylo namalovat krmítko ve chvíli, kdy se tu setká více ptačích druhů. Výherci jsou: v kategorii 7-8 let Mikuláš Pasler ze 3.B – 1. místo, Eliška Navrátilová ze 3.B – 2. místo, Laura Briceňo Scott ze 3.A – 3. místo, v kategorii 9-10 let získala 2. místo Tereza Faltinová ze 4. třídy a v kategorii 11-12 let se rovněž 2. místo povedlo Agátě Hodkové z 5.B. Všem malířkám a malířům děkujeme za účast a výhercům gratulujeme.

V polovině března začaly děti ze třetích tříd chodit pravidelně na plavání. Ve 20 lekcích se všechny děti naučily plavat či se v plaveckém umění zdokonalily.
Dne 31.3. se žákyně 4. třídy Evelína Stará a Josefina Rosalie Vopařilová účastnily recitační soutěže v anglickém jazyce. Přednesly pohádku ve verších Little Red Riding Hood and the Wolf (O Červené Karkulce). 1.4. se této soutěže účastnily i žákyně 7. třídy – Tereza Holečková s básní The Lamb od Williama Blake a Johanka Bubáková s písní Rolling in the Deep. Všechny dívky naší školu velmi pěkně reprezentovaly.
Žáci naší školy se však odvážně pouští i do řešení matematických problémů. V obvodním kole matematické olympiády se na 9. místě (z počtu 61 účastníků) umístila Barbora Navrátilová ze 7. třídy. Bára zaslouží velké uznání. Místa před ní získaly pouze děti ze tříd Gymnázia Jana Keplera a Gymnázia Nad Alejí.
V dubnu se žákyně 7. třídy Veronika Raisová a Štěpánka Šebková zúčastnily literární soutěže „Čapkoviny aneb žijeme s knihou“. Soutěžící měli napsat povídku nebo fejeton na téma: Pohled z druhé strany. Veronika Raisová v soutěži získala krásné 3. místo. Oběma děvčatům děkujeme za účast a Veronice gratulujeme.
Dne 1.4. se děti z 1., 2. a 3.A i B dozvěděly od spisovatelky Kateřiny Boušové, jak může vznikat kniha – od prvního spisovatelova nápadu až ke knize v knihkupectví – a nechaly si autorkou knihy podepsat.
Pěvecký sbor pilně nacvičoval na vystoupení na Staroměstském náměstí a jen velmi silný vítr a zrušení všech uměleckých produkcí zpěvákům zabránilo v účinkování na staroměstském pódiu.
8.4. vystoupili žáci 3.A s muzikálem „Červená Karkulka“ v 1. třídě. Hudební pohádku s dětmi secvičily paní učitelka Korcová a Ratajová.
Dne 9.4. navštívily děti 1. a 2. třídy pořad O Sluníčku a Měsíčku v pražském Planetáriu ve Stromovce. V pohádkovém příběhu se děti dozvěděly základní astronomická fakta o pohybu dvou Zemi nejbližších nebeských těles.
Žáci 8.třídy se už teď připravují na důležitou životní etapu – hledání zaměstnání a uplatnění na pracovním trhu. 14.4. navštívili Úřad práce.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAV sobotu 18.4. odjely tři třídy 2., 3.A a 4. na školu v přírodě do krásného prostředí Lužických hor. V horské chatě Vilda v Jiřetíně pod Jedlovou strávily děti se svými třídními učitelkami a panem učitelem týden plný zážitků. Dopoledne se připravovaly teoreticky a po obědě a nezbytném odpočinku si užívaly v lese, na louce nebo na hřišti. Každá třída byla jeden rodinný klan, který se snažil při odpoledním programu získat co nejvíce bodů, aby si na mapě slavného města amerického Středozápadu – Chicaga – mohl zabrat co největší území. Ubytování bylo skromné, ale útulné a kuchyň domácí a vynikající.
Pokračuje spolupráce s občanským sdružení Ábel. 23.4. byli prvňáčci při tom, když kobylka orala kousek políčka, viděli, jak se musí koník před prací na poli přistrojit. Zkusili si starodávný způsob setí obilí. Na podzim je čeká mlácení sklizeného obilí, mletí zrna na mouku a pečení chleba. Děti si mohli vyzkoušet i sázení brambor. 24.4. toho využili šesťáci a 15.5 děti ze čtvrté třídy. Po prázdninách je čeká vybírání brambor a pečení.
9. třída navštívila 24.4. divadelní představení v německém jazyce. Každá zkušenost s cizím jazykem mimo školní prostředí je užitečná a vítaná.
Dne 28.4. navštívili sedmáci a deváťáci v rámci Dne Země geopark AV. Během zajímavé komentované prohlídky mohli všichni pocítit simulované záchvěvy Země a mohli si tak lépe představit pocity lidí v Nepálu.
Dne 29.4. si 5.A prohlédla státní symboly na výstavě Můj stát, která je ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky instalována v Hrzánském paláci. Výstava je určená dětem prvního stupně základních škol. Kreslenou, dětem srozumitelnou formou představuje české státní symboly, jejich původ, význam a možnosti použití. Žáky provedl školený průvodce. Na konkrétních příkladech a historických situacích dětem ukázal, jak jsou tyto symboly spojeny s hodnotami, jako jsou svoboda a demokracie.
30.4. si všichni žáci užili sportovní atmosféru atletických závodů na hřišti ČZU. Paní učitelka Tomisová s panem učitelem Zahořem zorganizovali atletický trojboj – hod (pěnovým) oštěpem, sprint (60m) a běh na delší trať (500m – 1.stupeň, 1000m – 2.stupeň). Tyto discipliny děti plnily v rámci olympijského víceboje.
V úterý 12.5. se družstvo 5.A účastnilo zdravotně – výchovné soutěže „Helpíkův pohár“ tématicky určené žákům pátých tříd základních škol (10 – 11 let). Hlavním cílem tohoto projektu je naučit děti základním a věku úměrným jednoduchým život zachraňujícím úkonům. Současně se organizátoři v nadstavbových kolech soutěže snaží vytvořit modelové situace s reálně namaskovanými figuranty, kde si soutěžící žáci ověří získané teoretické poznatky a naučí se teorii přenášet do praxe. Našemu družstvu ve složení Františka Šemberová, Adam Šnajdr uniklo vítězství v obvodním kole jen o vlásek. Dvojice Hana Mácová a Jonáš Zach získala 7. místo.

IMG_5648Naší pozornosti neuniklo ani pražské mistrovství světa v ledním hokeji, díky mamince Denisy Svobodové z 5.A jsme pro školu zdarma získali 25 vstupenek na utkání Lotyšsko – Francie a zažili atmosféru velkého turnaje.

Žáci naší školy se s chutí připravovali na lysolajskou kulturní událost jara – na Slavnost květů. Již tradičně zahajují program na hlavním pódiu děti z mateřské a základní školy. První účinkující ze ZŠ byl Marcel Brouk – budoucí popová hvězda – se svou vlastní tvorbou. Prvňáčci doprovodili hereckými výstupy písničku Václava Neckáře „Nestůj a pojď“. Čtvrťáci se blýskli tanečním uměním. Ve vlastní choreografii pohybově ztvárnili průřez písňovou tvorbou 2. poloviny 20. století „Mime Through Time“ a píseň „Se zblázním“ Johnyho Machette. Všem jistě udělaly radost písničky dětí ze 3. třídy a školního sboru pod vedením p. uč. Tomajkové. Páťáci předvedli své zpracování písně „Lady Carneval“. Světovou premiéru mělo vystoupení školní kapely „Zahoř-Team“, o které (a kterou) ještě určitě uslyšíme.