Březen – květen 2014

P1000506Život ve škole je pestrý po celý rok. První jarní měsíc jsme začali poznáváním spřátelené školy Riverside School v rámci projektu Mezikulturní rozdíly ve školství. Žáci 5. a 6. třídy  5.3. navštívili partnerskou školu, nahrávaným rozhovorem získávali informace a porovnávali shodné rysy a rozdíly obou škol. Své záznamy pak ve škole zpracovávali do prezentací. Projekt má pod patronací paní učitelka Hallett, která také zprostředkovala setkávání s autentickou angličtinou i dětem na prvním stupni. Každý týden navštíví jednu třídu paní Eva Howlings z USA. Dětem interaktivním způsobem prezentuje obrázkové knihy. Náměty konzultuje s paní učitelkami a děti tak mohou obohatit svůj pohled na angličtinu a mít radost, že rozumí rodilé mluvčí.

7.3. si žáci 4.A, 4.B a 5. třídy vyslechli zajímavou přednášku o čistotě ovzduší. Letiště Václava Havla nabídlo cyklus interaktivních přednášek vztahujících se k environmentální výchově. Téma čistoty ovzduší bylo první v řadě. Starší žáci měli tento den neobvyklou příležitost v jazykové oblasti. Navštívili nás zástupci charitativni organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s., kteří nás přišli seznámit s možnostmi studia v zahraničí, jakož i ubytování cizince v rodinách. Hlavní částí byla interaktivní přednáška americké studentky v angličtině o jejích zážitcích při pobytu v ČR. Přednáška byla pro druhý stupeň žáků naší školy. Zástupci společnosti velmi chválili naše žáky za jejich kompetenci v Aj i jejich zájem o charitativní projekty.

8.3. navštívili členové Klubu mladých diváků balet Šípková Růženka ve Státní opeře. Všichni ocenili hudbu i lehkost pohybu všech pohádkových postav.
9.3. při vítání nových lysolajských občánků nechyběli zpěváci školního sboru pod vedením paní učitelky Tomajkové.
17.3. prezentoval v přednášce a následné besedě MUDr. Zvěřina žákům 8. a 9. třídy pohled odborníka na lidskou sexualitu .
18.3. se žáci 6. a 7. třídy přátelsky utkali  v kopané se svými vrstevníky z Riverside School. Mladí muži utužili dobré vztahy sportovním zápolením.
Paní učitelky z družiny pozvaly do školy 19.3. divadlo z DDM v Praze 10. Děti i paní učitelky byly nadšené z celého představení s živou hudbou a sympatickými herci.

26.3. prokázaly děti naší z školy své čtenářské dovednosti a literární znalosti v soutěží „Čtení mě baví“. Zprávu o tomto čtenářském klání podává reportér ze 4.B :

Dne 26.3. 2014 jsme se zúčastnili literární soutěže „Čtení mě baví“. Soutěž proběhla ve škole Náměstí Svobody. Naši reprezentanti Josefína Rozálie Vopařilová, Klára Chobotová, Matyáš Martinů , Šimon Pasler, Jonáš Zach, Václav Král, Štěpánka Šebková, Barbora Navrátilová, Petr Zháňal soutěžili ve třech kategoriích. Všichni byli velmi úspěšní. Gratulujeme Šimonovi, Jonášovi a Václavovi za první místo v kategorii 4.a 5.třída a za druhé místo Josefínce, Klárce a Matyášovi v kategorii 2.a 3.třídy. Atmosféra v našich týmech byla skvělá, se řešením úkolů nebyly žádné potíže. Všem reprezentantům děkujeme a přejeme mnoho úspěchů ve čtení v dalších letech.

Adam Šnajdr, 4.B, reportér „Čtení mě baví“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA27.3. hájili vybraní žáci ( J. Křišťan, P. Melka, A. Sedláček, P. Zháňal) sportovní čest naší školy na Fotbalovém poháru Prahy 6.
29.3. odstartovala 2.A a 3. třída období škol v přírodě. Děti týden žily a učily se v Jiřetíně pod Jedlovou v malebné krajině Lužických hor. Kromě poznatků a vědomostí si odnesly i dobrodružné zážitky z celotýdenní hry „Tenkrát na západě“.

 Duben

3.4.  se prvňáčci dozvídali od paní a pana Hodkových, jak na jaře zakládat „čtverečkové“ zahrádky, jak sázet a sít, jak založit kompost. Děti nejen poslouchaly, ale i se prakticky činily a nelenily, takže školní záhonky se již zelení.
4.4.  se žáci druhého stupně opět konfrontovali s autentickou angličtinou. Vyslechli si přednášku o Austrálii v anglickém jazyce. Přednášející byl Čechoaustralan. Vyprávěl studentům o možnostech studia i pracovního uplatnění v zemi, kde žije.

IMG_04237.4.  si žáci celé školy nenechali ujít příležitost pozorovat dravé ptáky v klidu i při lovu. V „Houslích“  ornitologové ze záchranné stanice pro ptactvo poutavě vyprávěli a ukázali dětem druhy dravců od malých poštolek (které můžeme vidět i na městském sídlišti) až po orla bělohlavého (kterého mají ve znaku USA).
8.4. navštívila 5. třída představení „Hon na jednorožce“ v divadle Minor. Dobrodružný příběh podle skutečné události, která se stala v 50. letech minulého století přiměl děti přemýšlet o svobodě, nespravedlnosti a strachu.
8.4. byly vyhlášeny výsledky celostátní výtvarné soutěže „Živá zahrada“. V jednotlivých kategoriích jsme získali dvě první místa, dvě druhá a jedno třetí místo. V této soutěži nás úspěšně reprezentovali S. Šoltysová, J. Pánková, J. Vojar, M. Machátová, T. Panoch. Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy.
V naší škole máme nejen výborné výtvarné umělce, ale i matematiky. Bára Navrátilová ze 6. třídy se v obvodním kole matematické olympiády umístila v těžké konkurenci na 6. místě.
11.4. se žáci 4.A, 4.B a 5. třídy dozvěděli  o vlivu hluku na lidské zdraví. Tato přednáška je součástí cyklu přednášek v rámci environmentální výchovy pořádaných lektory letiště Václava Havla. Děti čeká ještě téma čistoty vody, otázka odpadů a celý cyklus bude zakončen v červnu exkurzí na letišti.
14.4. se prvňáčci se svou statečnou paní učitelkou a neméně odvážnou paní Nováčkovou a Helenkou a Julčou z 9. třídy vypravili poprvé v životě na školu v přírodě. Strávili týden u řeky Berounky v penzionu Nad starým mlýnem v Hřebečníkách-Šlovicích, týden, kdy se vystřídaly snad všechny druhy počasí – od krup až po trochu sluníčka.
22.4. navštívili členové KMD z 8. a 9. tříd představení „Bylo nás pět“v divadle ABC. Příběhy pěti kamarádů znají z knihy, z rozhlasové četby, nejvíce však asi z televizního seriálu a teď i z divadelního zpracování. Žáci tak mohli porovnat různé možnosti uměleckého zpracování jednoho tématu.
V aktivním „divadelnění“ se vyřádily děti ve všech odděleních školní družiny při „Velikonočním veselení“ (22.4.) a při „Čarodějnickém sletu“(30.4.). Čarodějnice a čarodějníci si užili odpoledne plné her a soutěží zakončené táborákem a pečením buřtů.

 Květen

IMG_3487V květnu žije škola dokončováním příprav na Slavnost květů. Počasí nám nakonec vůbec nepřálo, ale o tom podrobněji až v dalším článku. Nacvičování a pilování vystoupení na slavnost není však jediné téma, kterým se paní učitelky, páni učitelé a děti zabývají.

4. třídy využily spolupráce s občanským sdružením Ábel a 5.5. viděly práce na poli konané způsobem, jakým už dnes téměř nikdo nehospodaří. Děti měly možnost pozorovat koníka táhnoucího pluh a vláčejícího brány.
6.5. dopoledne soutěžili páťáci ve znalostech první pomoci o Helpíkův pohár. V konkurenci dětí z celého středočeského kraje získali T. Denk a A. Lustig pěkné 10. místo.
Na volné dny 8.-11.5. odjeli žáci 8.třídy s paní učitelkou Sokolovou a Machátovou k Máchovu jezeru čerpat májovou atmosféru přímo v básníkově oblíbeném kraji.
14.5. proběhlo fotografování všech tříd.

Blíží se rychle konec školního roku. Žáci 9. tříd již tradičně odevzdávají své absolventské práce, první vážnější pokus o vědeckou práci. Své práce budou v červnu prezentovat před spolužáky a učiteli.
Čas se řítí kupředu velkou rychlostí a tak přejeme všem, aby si každé pěkné chvíle jarního i letního času prožili v pohodě a příjemné náladě.

V září čeká naši školu kulaté výročí – 8o let od otevření ZŠ. Chceme si tyto narozeniny pěkně užít se všemi dětmi, jejich rodiči a příbuznými, se všemi, kteří se budou chtít oslav účastnit a přijít si zavzpomínat na léta strávená ve škole. Velmi rádi bychom uvítali bývalé žáky a žákyně, paní učitelky a pány učitele. Chystáme zajímavý program a připravujeme vybavení historické učebny. Proto prosíme o zapůjčení jakýchkoli materiálů týkajících se minulosti naší školy (fotografie, vysvědčení, sešity apod.) V případě laskavého zapůjčení prosíme o přesné označení dokumentu jménem, adresou, případně třídou současných žáků. Předem děkujeme a těšíme se na shledání nejen v září.