Březen-duben 2013

co-se-deje-2013-4-1Dne 15.3. nás v rámci výuky anglického jazyka navštívil Novozélanďan Dan Anson, učitel tělocviku z partnerské mezinárodní školy Riverside. Kromě povídání o své domovině a panelu otázek pro žáky 6.-8. třídy, měl pan Anson také představení domorodého tance Haka, které sklidilo velký ohlas. Děkujeme panu Ansonovi za jeho přednášku.
Jaro pro menší školáky začalo Velikonočním veselením. Všechny děti ve školní družině tančily, zpívaly, soutěžily, zkrátka – 27.3. si užily na „mejdanu“.Děti ze 4. a 5. třídy se bavily trochu jiným způsobem při interaktivním divadelním představení v anglickém jazyce O hodném a zlém obrovi (5.4.). Žáci 7. a 8. tříd si rovněž vyzkoušeli své konverzační schopnosti v anglickém jazyce při pátrání po pachateli v představení „Detectives“(24.4.). Oba kulturní zážitky dětem zprostředkoval The Bear Theatre.
Osm žáků naší školy se v březnu zúčastnilo ve dvou kategoriích (2-3.třída a 4-5. třída) literární soutěže „Čtení mě baví“, kterou pořádá Základní škola náměstí Svobody 2, Praha 6. Ze 3.A nás reprezentovali Jonáš Zach a Tina Millerová, ze 3.B Klára Šoltysová a Martina Machátová. Za 4. a 5. třídu soutěžili Václav Král, Jakub Řešátko, Adam Lustig a Jakub Zavadil. Děti ve čtyřčlenných skupinkách recitovaly, přiřazovaly obrázky k jménům ilustrátorů, názvy knížek k jejich autorům, dramatizovaly text apod. Velkým úspěchem bylo umístění dětí ze třetí A a B na druhém místě z 11 základních škol. Patří jim velká pochvala za perfektní reprezentaci školy.
Žáci 6. a 7. třídy zaměřili svou pozornost na přírodní vědy – 9.4. navštívili „Vesmírný program Země“ v Planetáriu.
O přírodu se zajímají i mladší děti. Český svaz ochránců přírody jako každoročně vyhlásil výtvarnou soutěž v rámci projektu „Živá zahrada – zima 2012“. Letos měly děti pozorovat a výtvarně ztvárnit vrabce obecného. Žáci naší školy se opět zúčastnili a opět bodovali. Třetí místo v kategorii 3 – 6 let získala Adéla Štěpánková z 1.A. Sára Sudová a Jan Vojar získali 1. a 3. místo ve věkové kategorii 7 – 8 let. Čestné uznání za společnou práci získala celá 3.A. Obrázky budou vystaveny v Ekocentru Domu ochránců přírody.
Ve školní zahradě pozorujeme květiny, stromy, ptáky a ve skleníku Fata Morgana botanické zahrady v Troji máme možnost pozorovat i motýly. Prohlídku nazvanou „Křídla motýlí“ si užily děti z 1.- 3. tříd.
co-se-deje-2013-4-217. dubna jsme ve škole přivítali herečku paní Jitku Smutnou. Děti z 5.-9.tříd si poslechly zajímavé vyprávění o herecké práci divadelní i filmové. Paní Smutná ochotně odpovídala i na všemožné otázky posluchačů.
Děti naší školy jsou i úspěšní sportovci. Dne 9. 4. 2013 si naši čtyři žáci – Adam Šnajdr ze 3.A a Šimon Pasler, Jan Vojar a Natálie Neumannová ze 3.B – poměřili síly s vybranými běžci z ostatních pražských škol při Nebušickém přespolním běhu. Všem čtyřem blahopřejeme, neboť ve změti závodníků, kdy na startu mezi děvčaty bylo 43 běžkyň se Natálka umístila osmnáctá a ze 47 chlapců si Adam doběhl pro 24. místo. Šíma obsadil 11. místo a Honzík senzačně vydobyl stříbro – 2. místo. Všichni bojovali doslova do posledního dechu. A co bylo nejlepší? Vzájemná podpora a přání úspěchu druhým!
Naše škola má i dobré fotbalisty. Ve fotbalovém turnaji McDonalds Cup získali mladší i starší žáci ve svých kategoriích 2.místo. Ze 2. třídy se turnaje účastnili Matyáš Hartl, Šimon Řešátko, z 3.A Dan Lenker, ze 3.B Jan Vojar, Adam Bubák, David Kučera, Šimon Pasler a Tomáš Tržický (26.4.). Ze 4.třídy reprezentovali školu Václav Král, Sebastián Schiereich, Josef Vaněk, Adam Auzký, Jakub Řešátko, Ondřej Daněk a Adam Veverka, z 5. třídy – Filip Langer, Adolf Sedláček, Florián Bohun, Lukáš Vachuda, Jan Zasadil, Jaroslav Zhukov a Patrik Melka (29.4.).
Žáci 4. třídy se učili a rovnou i procvíčovali pravidla silničního provozu na dopravním hřišti Na Vypichu.
25. dubna se odvážní matematici ze 4. třídy účastnili matematické soutěže „Šikula“.
Žáci 8. a 9. tříd se cíleněji zaměřují na úvahy o svém budoucím povolání. Obě třídy (23.4., 30.4.) navštívily ČSOB a měly možnost seznámit se s prací některých oddělení banky.
9.5. navštívili žáci 8.tříd Úřad práce. Zamýšleli se zde nad výběrem studijního oboru s ohledem na možné budoucí povolání a především na možnost uplatnění na trhu práce.
Na začátku dubna při anglickém divadelním představením mohly děti na vlastní kůži pocítit radost z toho, že učit se angličtinu může být k něčemu dobré. Největší motivací učit se cizímu jazyku však bývá pobyt přímo v anglickém prostředí. Žáci 5. – 9. tříd měli možnost účastnit se jazykového pobytu ve Velké Británii ve Walesu. Strávili zde šest nevšedních dní (29.4. – 4.5.). Podrobnější zprávu o tomto pobytu přinese příští článek.
co-se-deje-2013-4-37.5. proběhlo v oboře Hvězda krajské kolo Helpíkova poháru (zdravotně – výchovná soutěž), kam postoupili žáci z 5. třídy. Krajské kolo je prověrkou praktických dovedností a pohotovosti dvojice v terénu. Na pěti stanovištích ošetřují soutěžící zraněné, rozhodčí pak hodnotí správný postup a provedení ošetření. Modelové situace jsou simulovány tak, aby se co nejvíce podobaly realitě. Marcel Brouk a Petr Zháňal se umístili na 1. místě jako absolutní vítězové a postupují do celostátního finále, které probíhá v Jeseníku v rámci Rallye Rejvíz.
Starší děti propojují poznávání světa stále více s realitou. Ke vzdělávání však patří i poezie a pohádky. Děti v 1.B pokračují v projektu „Učíme se s pohádkou“. 27.3. prožily den s Červenou Karkulkou a 30.4. se učily se Sněhurkou.
Pěkné počasí nám dovoluje využívat k výuce i zahradu a hřiště. Venku mohou probíhat (a probíhají) nejen přírodovědné předměty.

Přehled školních zpráv uzavíráme s přáním příjemných jarních dní.