Březen a duben 2018

Na následujících řádcích přinášíme informace o vybraných akcích, které se uskutečnily na naší škole v březnu a v dubnu 2018.

Začátkem března proběhl v 5. třídě program Sebeúcta. Tématem bylo poznání sebe i druhých. Děti se učily řešit různé modelové životní situace z pozice sebe samého, ale také uvažovaly nad jednáním lidí kolem sebe.

V úterý 13. 3. vyrazila 4. a 5. třída do kina Ponrepo na filmový festival dokumentárních filmů Jeden svět. Děti zhlédly tři krátké filmy, životní příběhy svých vrstevníků z různých koutů světa. Měly možnost porovnat jiné kultury, odlišné způsoby života a situace, do kterých se stejně staré děti dostávají, a jak je řeší.

Následující den, 14. 3., se uskutečnil v 8. třídě workshop s tématem migrace. Žáci vyslechli konkrétní příběh dívky Aishy, která se ze Sýrie kvůli válečnému konfliktu dostala v 15 letech do České republiky. Během interaktivního worshopu si vyzkoušeli formou scének různé situace z její domoviny a pochopili tak lépe kulturní odlišnosti.

Ve čtvrtek 15. 3. se vybraní žáci 7. a 8. třídy zúčastnili regionálního kola Lesnické soutěže YPEF, která proběhla na Lesnické fakultě ČZU. Naše dvě tříčlenná družstva si skvěle vedla a v silné konkurenci 20 družstev, převážně z gymnázií, naši žáci získali krásné 6. a 12. místo.

Týž den proběhl v 3. A (a o den dříve v 3. B) workshop Zážitkem k porozumění, který seznamuje nenásilnou a inovativní formou s inkluzí žáků se sluchovým postižením.

V pondělí 19.3. vyrazili druháci do divadla Kampa na divadelní představení Škola malého stromu inspirované stejnojmennou knižní předlohou. Zajímavé představení, které sehrály dvě herečky s minimem rekvizit, plně zaujalo nejen naše žáky. Ve škole se pak druháci ještě k představení vrátili a povídali si, co se Malý strom učil a naučil.

Dne 20. 3. se žáci 1. A vydali s panem Kamilem Vaňkem na nedaleké pole, kde orali a seli obilí. Po práci  rozdělali oheň a opekli si špekáčky. Celé dopoledne se dětem moc líbilo a již se těší na další podobné akce.

Odpoledne vybraní žáci 5.–8. ročníku sehráli přátelské utkání v basketbale s Riverside School, které si všichni užili.

První jarní den, 21. 3., navštívila třída 3. A Náprstkovo muzeum a spolu s průvodkyní se nejprve vydala po stopách indiánů Severní Ameriky. Naše žáky nejvíce zaujala část výstavy věnována arktické oblasti, kterou obývají Inuité. Děti si nenechaly ujít ani „výpravu“ za indiány Jižní Ameriky, kde se seznámili s dalšími zajímavými exponáty a rovněž se lecco dozvěděli z tajemného života šamanů. Výstava byla zakončena výtvarnou dílnou, kde si děti vyrobily indiánský náhrdelník.

Týž den dopoledne absolvovala 4. třída další lekci z dopravní výchovy na Dopravním hřišti Vypich v Praze 6. Na konci školního roku mají děti možnost získat cyklistický průkaz, pokud budou úspěšné v testu a dokáží samostatně aplikovat pravidla silničního provozu při jízdě na kole po dopravním hřišti.

Odpoledne se tři žáci z 5. třídy zúčastnili matematické soutěže Šikula, která se konala na ZŠ Červený vrch. Páťáci řešili logické úlohy a Jan Zárybnický se stal úspěšným řešitelem.

Ve čtvrtek 22. 3. proběhl na naší škole již tradiční mezinárodní den, kdy zahraniční studenti a čeští studenti mající zkušenost se studiem v zahraničí přes organizaci AFS přišli našemu 2. stupni předat své zkušenosti a zážitky. Letos se žáci dozvěděli informace o životě v Paraguay, Itálii, Francii a Costa Rice a především měli možnost procvičit se v angličtině.

V pátek 23. 3. proběhlo na naší škole divadelní představení Staré pověsti české, kterého se zúčastnili žáci 1. stupně a velmi se jim líbilo.

Týž den navštívila 6. A, spolu s účastníky výše zmíněné soutěže YPEF, Lesnickou a dřevařskou fakultu ČZU, kde probíhal den otevřených dveří. Žáci si prohlédli nejen zoologické sbírky, ale měli možnost vyzkoušet si práci těžby dřeva na trenažeru a také se seznámili s využitím dronů při lesnické práci.

Dne 28. 3. absolvovala 5. třída dvouhodinový kurz první pomoci s Helpíkem. Žáci se dověděli spoustu užitečných informací o tom, jak se chovat v krizových situacích při zranění, jak účinně poskytnout v rozhodujícím momentě první pomoc a přitom neohrozit sami sebe.

V pátek 6. 4. si 4. a 5. ročník vyslechl přednášku o životním prostředí, kterou pořádalo Letiště Praha. Děti se poutavou formou seznámily s čistotou ovzduší, měřením hluku a jeho dopadem na zdraví, rovněž i s tříděním a zpracováváním odpadu.

Dne 9. 4. se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili německého představení, které jim zahráli  herci z Norimberku. Tématem byly dva příběhy bratří Grimmů, které spojoval motiv věže. První příběh se jmenoval Jungfrau Maleen a druhý Rapunzel. Hlavním motivem obou příběhů byla láska mladých lidí.

V druhém dubnovém týdnu proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Množství dětí, které k zápisu přišlo, svědčí o velkém zájmu o naši školu.

V pátek 13. 4. zamířili žáci Klubu mladého diváka do Vinohradského divadla na představení Pygmalion.

Ve dnech 16. 4. a 17. 4. proběhly dvě matematické soutěže – školní kolo Pythagoriády  a obvodní kolo matematické olympiády na ZŠ Červený Vrch, kterého se zúčastnilo sedm žáků z 6.-8. tříd.

V posledním dubnovém týdnu se vybraní žáci 5. a 6. třídy zapojili do projektu Žurnalista. Navštívili Riverside School, kde vedli se svými vrstevníky rozhovory v angličtině.

Dne 25. 4. se 8. třída zúčastnila na krajské pobočce Úřadu práce ČR programu, který jim měl pomoci s budoucím výběrem povolání a dalším směřováním. Žáci dostali řadu užitečných informací a také si vyzkoušeli zjednodušený profesiogram.

Ke konci dubna vyrazila 3. A do oblíbeného divadla Minor, kde zhlédla představení Lipany. Třeťáci se nejen pobavili, ale získali odlehčenou formou zajímavé poznatky o husitském období.