Březen a duben 2017

Následující informace jsou výčtem zajímavých akcí školy v jarních měsících.

První březnový den naši školu navštívilo anglické divadlo, které si pro žáky 3.–6. tříd připravilo interaktivní představení. Žáci se nejen pobavili a zapojili do příběhu, ale také si rozšířili slovní zásobu o nové anglické výrazy.

V pondělí 6. 3. zhlédli žáci první třídy divadelní představení s názvem Ronja, dcera loupežníka.

V druhém březnovém týdnu se uskutečnil turnaj ve vybíjené o pohár Prahy 6. Naši školu reprezentovalo družstvo dívek a chlapců ze 4. a 5. tříd.

V polovině března vyrazilo několik tříd 1. i 2. stupně na komentované projekce festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Žáci 2. stupně viděli český film Děti online. Dokument Kateřiny Hager na portrétech tří mladých hrdinů a hrdinek ukázal, jak těžké je dospívání i výchova dětí v době, kdy se většina zábavy i hrozeb přesunula do kyberprostoru. Projekce žáky zaujala, zapojili se i do následné diskuse jak v kině, tak později i ve škole.

Ve čtvrtek 16. 3. navštívily třídy 2. A a 2. B zábavné představení nazvané Divadlo v  Minoru. Žáci zhlédli hru O klukovi, který neuměl zlobit, popisující vznik divadelní inscenace. Pro lepší pochopení celého postupu, jak se dělá divadlo, byly divadlem pro žáky připraveny metodické a pracovní listy, které jim pomohly lépe se orientovat v divadelním žargonu a scénách na jevišti.

Dopoledne 23. 3. se vybraní žáci 7. třídy zúčastnili lesnické soutěže v areálu ČZU. Ve velké konkurenci starších soupeřů převážně z víceletých gymnázií se velmi dobře umístili.

Tentýž den vyrazila 9. třída na oslavu Britského velvyslanectví, která se konala při příležitosti výročí usednutí královny Alžběty na trůn. Součástí oslav byly britské trhy, odhalení voskové figuríny královny a také divadelní představení zahraničních škol, na něž naši žáci později psali recenze.

V sobotu 25. 3. vyrazili zájemci ze 4.–6. třídy na sportoviště International School of Prague, kde si udělali čas na trénink netradiční hry touch rugby s novozélandským trenérem Paulem Monteiro. V touch rugby jsou zachovány prvky tradičního rugby, avšak k zastavení hráče se používá pouze dotek rukou, tzv. touch. Naši žáci si už obdobnou formu hry dříve vyzkoušeli na hodinách tělesné výchovy. Na tréninku převažovaly dívky
z naší školy, přidalo se i pár žáků ISP.

V úterý 28. 3. navštívili vybraní žáci 5. tříd partnerskou mezinárodní školu Riverside v rámci projektu žurnalista. Kromě rozhovorů se zahraničními vrstevníky si páťáci zahráli jazykovou hru a s výkladem si prošli prostory školy. Později rozhovory a dojmy zpracovali do prezentací.

Poslední březnový týden začaly lekce plavání pro 3. třídu.

Ve čtvrtek 30. 3. se vybraní žáci 7.–9. ročníku zúčastnili německého představení Über die Liebe
v Salesianském divadle v Kobylisích. Profesionální herec Max Mauer z Berlína se svými kolegy zahrál žákům tři příběhy o lásce inspirované Hansem Christianem Andersenem. Zjednodušeným jazykem herec představil žákům příběhy s morálním poselstvím, radostí i zármutkem. Letošní představení bylo zcela novým typem výukového projektu, jehož cílem je podpora výuky německého jazyka na českých školách.

V pondělí 3. 4. se zúčastnila 2. B prvního setkání v rámci dlouhodobého programu Od zrna k chlebu. Děti si při tomto setkání zoraly pole za pomoci koňské síly a zasely obilí. Za dobře odvedenou práci se žáci projeli na koni a u ohně si opekli buřty.

Počátkem dubna proběhlo obvodní kolo matematické olympiády na ZŠ Červený Vrch. Diplom za úspěšné vyřešení získali Šimon Pasler a Martina Machátová ze 7. třídy.

Dopoledne 4. 4. navštívila 2. A divadlení představení Sněhová královna v Minoru.

V souvislosti s Velikonocemi připravila družina tradiční velikonoční hon po školní zahradě. Žáci si ho náležitě užili a na jeho konci je čekaly sladké i další drobné odměny.

V pátek 21. 4. se žákyně naší školy zúčastnila slavnostního předání cen vítězům národního kola výtvarné soutěže Dream Car Art Contest. Martina Machátová ze 7. třídy získala krásné 2. místo a její obrázek spolu s dalšími oceněnými byl poslán do Japonska, kde se v létě uskuteční celosvětové finále. Pokud by Martina uspěla i v mezinárodním kole, čekala by ji cesta do Tokia.

V pondělí 24. 4. a v úterý 25. 4. proběhla na prvním stupni dopravní výchova. 1. a 2. třídu seznámil policista s povinnostmi chodce v silničním provozu, třeťáky se základy bezpečného chování v silničním provozu, čtvrťáky s povinnostmi cyklisty a v pátých třídách hovořil o základních pravidlech pohybu na pozemních komunikacích.

Kromě uvedených akcí byl duben také ve znamení zápisů do prvních tříd a přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy.

K zápisu přišel rekordní počet dětí a zatím byly přijaty pouze děti s trvalým bydlištěm v Lysolajích. Budeme se snažit vytvořit možnost přijetí alespoň pro mimolysolajské děti, které již mají na naší škole staršího sourozence.