Březen 2020 – distanční vzdělávání

Z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu byl v březnu v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR vyhlášen zákaz přítomnosti žáků na základních školách a školních zařízeních.  Naše škola byla tedy od středy 11. března 2020 pro žáky zcela uzavřena, včetně školní družiny a jídelny. Zrušeny jsou také kroužky a veškeré zájmové aktivity organizované školou.

V reakci na současnou situací jsme vytvořili funkční systém vzdělávání na dálku, který se snažíme maximálně přizpůsobit potřebám a možnostem  v rámci ročníků, tříd i jednotlivých dětí. Všem rodičům je třídními učiteli zasílán souhrnný přehled učiva a podklady pro samostudium žáků v týdenních intervalech vždy v pátek na následující pracovní týden.

Učitelé jsou průběžně v kontaktu s dětmi i rodiči a využívají rozmanité formy distančního vzdělávání. Na našich www stránkách bylo vytvořeno interaktivní prostředí na oboustranné předávání úkolů, informací, dokumentů, sdílení videí apod. V mnohých třídách probíhají i online skupiny a konference.

Hlavní prioritu mají předměty ČJ, M a AJ, na které je kladen největší důraz.

Ve druhém sledu jsou předměty ČaS, Př a Vl (1. stupeň), F, Ch, Př, Z, D, NJ (2. stupeň), u kterých je  zadávaná látka redukována na základní rozsah a část úkolů bude volitelná.

V ostatních předmětech – Vv, Hv, ČSP, Tv, Inf, VO, VZ a FIN je vše ve velmi omezeném rozsahu nebo ponecháno na bázi dobrovolnosti.

Učitelé se snaží zadávat práci tak, aby ji děti mohly plnit v maximální možné míře samostatně bez přímé účasti rodičů. Uvědomujeme si, že současný stav je pro všechny extrémně náročným obdobím a že všechny děti nemají doma plně k dispozici počítač. Neočekáváme plnění všeho na sto procent, oceňujeme jakoukoli snahu v rámci možností dětí i rodičů. Pokud není možno něco splnit z objektivních příčin, není třeba se obávat jakýchkoli postihů ze strany školy. Snažíme se této situace využít a motivovat děti k samostatnosti a zodpovědnosti.

Děkujeme všem rodičům, kteří se školou vstřícně spolupracují. Vážíme si času a energie, kterou dětem věnují. I naši učitelé dělají pro děti vše, co je v jejich silách. Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že tato forma práce odvedená v současných obtížných podmínkách je pro učitele mnohem náročnější než běžná výuka.

V případě oboustranné dobré vůle si s touto složitou situací jistě poradíme.