Archiv autora: Tomáš Zahoř

Září 2022

Zprávy ze školy

Prvního září se otevřely brány naší školy pro žáky i rodiče, abychom v atriu slavnostně přivítali nový školní rok. Po úvodním proslovu pana ředitele Tomáše Zahoře pozdravila žáky i paní starostka Ing. Dana Malečková. Poté se již všechna pozornost soustředila na prvňáčky, pro které začala nová etapa v jejich životě. Třídní učitelka Petra Kratinová si zvala jednotlivé žáčky k sobě a ozdobila jejich hlavičky žlutou kšiltovkou s vesmírnou raketou. Po vyfotografování a náležitém užití si této slavnostní chvíle prvňáčci za doprovodu paní učitelky vyletěli na dobrodružnou cestu do neznámého školního vesmíru, aby začali objevovat všechna jeho tajemství.

Celý příspěvek

Pronájmy

Tělocvična – 450 Kč/hod  (do 21:00)

Učebny – 150 Kč/hod (do 16:00)

Speciální učebny (výtvarná výchova, polytechnická učebna, kuchyňka) – od 200 Kč/hod podle účelu

V provozu mimo prázdnin a svátků.