Archiv autora: Tomáš Zahoř

Červen 2023

Zprávy ze školy

Výprava většiny žáků 7. až 9. třídy dorazila do města Chester 15. května. Jazykový pobyt probíhal v duchu dopolední výuky v anglickém jazyce a odpoledního poznávání Anglie, kdy žáci navštívili například liverpoolský stadion, waleské městečko Llandudno a zavítali i do Londýna. Místní kulturu mohli poznávat i skrze ubytování v rodinách.

Celý příspěvek

Doporučená literatura

Příběhy z měsíční houpačky – Müller, Else

Kniha pocitů – Stará, Starý, Dráberová

Základy duševní hygieny – Jaroslava Budíková a kol.

Jak přežít, když mě všechno štve – E. Verdick, M. Lisovskis

Jak přežít, když se rodiče rozvádějí – Fordovi, Melanie, Annie, Steven

Stříbrný prach z hvězd – Müller, Else

Mapy mých pocitů – Landmann, Bimba

Psychologie pro děti – Petra Štarková

Židle pro Anhelinu – Ivona Březinová 
 
Řvi potichu, brácho – Ivona Březinová 
 
Mušelčiny léčivé pohádky pro dětskou duši – Romana Suchá 
 
Hlavu vzhůru – Claudia Cross-Müller 
 

 

OP JAK

Naše škola je zapojena do operačního programu Jan Ámos Komenský.

„Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.“